FI SV

Asiakirjamallit ja ohjeistukset

Sote-uudistuksen kansallisessa valmistelussa on laadittu asiakirjamalleja ja ohjeistuksia tulevien maakuntien tueksi. Valmistelua jatketaan yhdessä maakuntien kanssa sen jälkeen, kun lakien linjaukset ovat selvillä.

Asiakirjamallit ja ohjeistukset liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaan valinnanvapauteen, jossa maakunnat toimivat palvelujen järjestäjänä. Maakunnat asetettavat kaikille palveluntuottajille yhtenäiset ehdot ja laativat palveluntuottajille korvausmallit. Maakuntien työn tueksi STM:ssä on toiminut kaksi sote-tuottajien sopimuksia ja korvauksia pohtinutta työryhmää.

Ohjeistukset

Palveluntuottajien korvauksia tarkasteleva työryhmä on valmistellut maakuntien tueksi raportin asiakassetelin arvon määrittämisestä. Raportissa kuvataan asiakassetelin eri käyttömahdollisuudet ja sen arvon määrittämiseen liittyvät näkökulmat sekä tuodaan esiin erilaisia arvonmäärityksen vaihtoehtoja. Sisältö on laadittu yhteistyössä Sitran ja maakuntien kanssa. Sote-keskusten tuottajakorvauksia koskeva ohjeistus ja mallit valmistuvat myöhemmin ja ne julkaistaan tällä sivulla.

Asiakassetelin arvon määrittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää palautetta asiakassetelin arvon määrittämisen tueksi laaditusta raportista. Kommentointiaikaa on jatkettu 30.11.2018 saakka. Voit antaa palautetta täällä. Ruotsinkieliset materiaalit ovat parhaillaan käännettävänä. Ruotsinkielinen käännös Asiakassetelin arvon määrittäminen -raportista ilmestyy 19.12. Ohjeet ja kysymykset ovat saatavilla ruotsiksi viimeistään 10.12. Ruotsinkielistä raporttia voi kommentoida 18.1.2019 asti. 

Asiakirjamallit

Sote-tuottajien sopimukset -työryhmä on luonnostellut 11 asiakirjamallia yhteistyössä maakuntien asiantuntijoiden kanssa. Asiakirjamallit sisältävät esimerkkejä ehdoista, joita maakunta voi harkintansa mukaan asettaa palveluntuottajille. Asiakirjojen esimerkkilauseiden käyttö ei ole velvoittavaa, vaan maakunnat voivat hyödyntää niitä halutessaan. Osa esimerkkilauseista ei välttämättä sovellu sellaisenaan maakunnan käyttöön alueellisten erityispiirteiden takia.

Luonnokset asiakirjamalleista

Katso lukuohje tästä.
 

Sosiaali- ja terveysministeriö ei vastaa asiakirjamallin mallilauseiden käytöstä aiheutuvista taloudellisista tai ei-taloudellisista vahingoista, virheistä tai ongelmista.

Lausuntoyhteenvedot asiakirjamalleista

 

Lisätietoja: