Asiakirjamallit ja ohjeistukset

Sote-uudistuksen kansallisessa valmistelussa on laadittu asiakirjamalleja ja ohjeistuksia tulevien maakuntien tueksi. Valmistelua jatketaan yhdessä maakuntien kanssa sen jälkeen, kun lakien linjaukset ovat selvillä.

Asiakirjamallit ja ohjeistukset liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaan valinnanvapauteen, jossa maakunnat toimivat palvelujen järjestäjänä. Maakunnat asetettavat kaikille palveluntuottajille yhtenäiset ehdot ja laativat palveluntuottajille korvausmallit. Maakuntien työn tueksi STM:ssä on toiminut kaksi sote-tuottajien sopimuksia ja korvauksia pohtinutta työryhmää.

Ohjeistukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ohjemateriaalia sosiaali- ja terveyskeskusten tuottajakorvauksiin ja asiakassetelin arvon määrittämiseen liittyen.

Sosiaali- ja terveyskeskusten tuottajakorvaukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut maakuntien tueksi raportin, jossa on ohjeistusta sosiaali- ja terveyskeskusten tuottajakorvausmalleista. STM on kerännyt lausuntopalautteen ohjeistuksesta. Ruotsinkielisen version lausuntoaika on käynnissä 15.3.2019 asti. Lue ruotsinkielinen raportti ja palauteohje täältä.

Tuottajakorvauksia koskeva ohjeistus on laadittu yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin kanssa. Siinä kuvataan sosiaali- ja terveyskeskuspalvelujen toiminnan lähtökohdat ja tarjotaan tietoa palveluissa käytettävistä tuottajakorvauksista sekä niiden soveltamisesta. Lisäksi raportissa kuvataan, miten korvausmalli toimii maakuntajärjestäjän ohjausvälineenä.

Asiakassetelin arvon määrittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut maakuntien tueksi raportin, jossa on kuvattu ohjeisusta asiakassetelin arvon määrittämiseksi. STM on kerännyt lausuntopalautteen ohjeistuksesta.

Ohjeistuksessa kuvataan setelin eri käyttömahdollisuudet ja sen arvon määrittämiseen liittyvät näkökulmat sekä tuodaan esiin erilaisia arvonmäärityksen vaihtoehtoja. Ohjeistuksen on laatinut palveluntuottajien korvauksia tarkasteleva työryhmä yhteistyössä Sitran ja maakuntien kanssa.

Asiakirjamallit

Sote-tuottajien sopimukset -työryhmä on luonnostellut 11 asiakirjamallia yhteistyössä maakuntien asiantuntijoiden kanssa. Asiakirjamallit sisältävät esimerkkejä ehdoista, joita maakunta voi harkintansa mukaan asettaa palveluntuottajille. Asiakirjojen esimerkkilauseiden käyttö ei ole velvoittavaa, vaan maakunnat voivat hyödyntää niitä halutessaan. Osa esimerkkilauseista ei välttämättä sovellu sellaisenaan maakunnan käyttöön alueellisten erityispiirteiden takia.

Luonnokset asiakirjamalleista

Katso lukuohje tästä.
 

Sosiaali- ja terveysministeriö ei vastaa asiakirjamallin mallilauseiden käytöstä aiheutuvista taloudellisista tai ei-taloudellisista vahingoista, virheistä tai ongelmista.

Lausuntoyhteenvedot asiakirjamalleista

 

Lisätietoja: