FI SV EN

Sote-tietopaketit - työkalu maakunnille tietojohtamiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi raportointimalli, sote-tietopaketit, antaa palvelujen järjestäjälle mahdollisuuden tarkastella maakunnan palveluja kokonaisuutena. Ne voidaan ottaa käyttöön viimeistään silloin, kun maakunnat aloittavat toimintansa. Nyt ne ovat jo maakuntavalmistelijoiden työväline. 

Sote-tietopakettien kautta saadaan luotettavaa, läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa palveluista ohjauksen ja päätöksenteon tueksi niin maakunnallisesti kuin kansallisesti. Käytännössä tietopaketit ovat työkalu kustannusten kohdentamiseen vertailukelpoisella tavalla.

Sote-tietopaketit antavat tietoa sote-palveluiden käytöstä ja niiden kustannuksista. Aiemmin ei ole ollut saatavilla samalla tavoin asiakasryhmittäin tuotettua tietoa, jossa eri rahoituskanavien ja palveluntuottajien tiedot on yhdistetty toisiinsa. Valtakunnallisesti yhtenäisen rakenteen vuoksi palvelukokonaisuuksia pystytään työkalun avulla vertailemaan alueittain ja käyttämään vertailukelpoista tietoa myös valtakunnallisen päätöksenteon tukena.

Sote-tietopaketteja on kaikkiaan 15. Niistä 11 on perustietopaketteja, joihin voidaan koota kaikki järjestäjän oman maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset. Neljä laajennettua tietopakettia on suunniteltu aiheensa mukaiseen erillistarkasteluun.

Sote-tietopaketit otetaan osaksi maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon muutosohjelmaa. Tietopakettien avulla maakunnat voivat kiinnittää palvelujensa kustannustiedot JHS-suosituksen mukaiseen talouden raportointiin siten, että tiedot ovat vertailukelpoisia maakuntien kesken. Samalla maakunnat voivat seurata oman toimintansa kokonaiskuvaa.

Tietopaketteja on arvioitu neljässä maakunnassa

Sote-tietopaketteja on kehitetty neljän vuoden aikana yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Sitran sekä satojen asiantuntijoiden kanssa. Tietopaketteja testattiin alkuvuoden 2017 aikana seitsemässä maakunnassa.

Syksyn 2017 aikana neljän maakunnan alueella tehtiin sote-tietopakettien arviointi. Mukana olivat Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Keski-Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Arviointi osoitti, että maakuntien välinen sote-kustannusten vertailtavuus on hyvä. Maakuntien kaikista sote-kustannuksista 97,2 prosenttia kohdentuu oikealla tavalla sote-tietopakettien käsikirjassa määriteltyjen tietopakettien sisälle. Suuria kustannuseroja maakuntien välillä löytyi esimerkiksi ikäihmisten hoiva- ja hoitopalvelujen kustannuksissa sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen välillä.

Uusi JHS-palveluluokitus luo karkeamman tason kehyksen sote-tietopakettien määrittelyille. Uusi palveluluokitus tarvitaan, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Tämän jälkeen maakuntavalmistelijoita voidaan ohjata myös tietopakettien käyttöönotossa tarkemmin. JHS-palveluluokitukseen ja sote-tietopakettien määritelmien julkaisuun vaikuttaa lainsäädännön etenemiseen. Uudistettu määritelmäluonnos sote-tietopaketeista on tarkoitus saattaa maakuntavalmistelun käyttöön syyskuun loppuun mennessä.

Sote-tietopakettien vetovastuu on siirtynyt ministeriössä toimivalle ohjausyksikölle. Tehtävän vetovastuussa on aloittanut erityisasiantuntijana Anssi Vartiainen 6.8.2018 alkaen.

Aineistot

Sote-tietopakettien kehitystyön aikana kertyneet opit ja kokemukset on koottu julkaisujen kokonaisuudeksi, johon kuuluu Tiekartta sote-tietopakettien käyttöönottoon sekä tietopakettityötä yksityiskohtaisemmin määrittelevä käsikirja, joka on yksityiskohtainen määrittelydokumentti tietopakettien kohdennus- ja laskentasäännöistä. Sote-tietopaketeista päivitetään uusi käsikirja. Käsikirjan julkaisuajankohta on riippuvainen lainsäädännön etenemisestä. Sote-tietopakettien määritelmät mukautetaan noudattamaan Valtiokonttorin JHS-palveluluokkia. 

 

Perjantaina 25.1.2019 järjestetyn Sote-tietopaketit tietojohtamisen työvälineenä -tilaisuuden esitysmateriaalit:

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Anssi Vartiainen, STM, 0295163015, [email protected]
Hankejohtaja Päivi Hämäläinen, STM, 0295163270, [email protected]
Johtava asiantuntija Lea Konttinen, Sitra, 0294618298, [email protected]