Sote-tiedolla johtaminen, ohjaus ja valvonta

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan organisaatioiden päätöksentekoa parhaan mahdollisen tiedon pohjalta. Kansalaiselle tämä näkyy paremmin toimivina ja tehokkaampina palveluina ja hoitona.

Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan ICT-valmistelua on tehty useissa eri projekteissa maakunnissa ja kansallisesti. Tämä kehittäminen kootaan yhteen ohjelmaan, jolla varmistetaan parempi koordinaatio.

Toivo-ohjelman tavoitteena on tuottaa kattava, ajantasainen ja luotettava tietopohja maakuntien johtamisen, ohjauksen ja valvonnan tueksi sekä jalostaa tietoa eri käyttötarkoituksiin sopivaksi.

Toimeenpano-ohjelma jakautuu kahteen hankekokonaisuuteen.

  1. SoteDigi Oy, maakunnat ja Vimana Oy kehittävät maakuntien tiedolla johtamista ja sen teknisiä ratkaisuja erityisesti maakuntajärjestäjän näkökulmasta. (Virta-hanke)
  2. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset viranomaiset (erit. Kela, THL, Valvira) kehittävät kansallista tietotuotantoa ja sitä tukevaa teknologiaa, jotta ne vastaisivat paremmin maakunta- ja sote-uudistuksen vaatimuksiin. (Valtava-hanke)

Ajankohtaista 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Mikko Huovila, STM, p. 0295 163 032 (Toivo-ohjelma)

#tiedollajohtaminen #sote