Sosiaali- ja terveyskeskus

Valinnanvapautta on tarkoitus laajentaa niin, että asiakas voi valita nykyistä vapaammin sosiaali- ja terveyskeskuksen, jossa asioi. Sosiaali- ja terveyskeskus eli sote-keskus voi olla julkinen tai yksityinen.

Sote-keskuksesta saa hoitajan ja lääkärin palveluita sekä sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa. Sote-keskuksiin on tarkoitus tuoda palveluja myös joiltakin erikoislääketieteen aloilta.

Hallituksen linjauksen mukaan asiakas voi saada palveluja julkisesta tai yksityisestä sote-keskuksesta 1.1.2023 alkaen. Maakunnasta riippuen sote-keskusten valinnanvapaus voisi kuitenkin alkaa aikaistetusti jo vuonna 2021 tai hakemuksen perusteella viimeistään vuonna 2024.

Mikä on sote-keskus ja mitä palveluja sieltä saa?

Sosiaali- ja terveyskeskuksesta eli sote-keskuksesta asiakas saa perustason terveyspalveluja ja sosiaalineuvontaa. Sote-keskusten palveluja ovat esimerkiksi

  • terveysneuvonta
  • terveystarkastukset
  • yleislääkärin vastaanotot
  • toiminta- ja työkyvyn arvioinnit
  • sosiaalityöntekijän antama ohjaus ja neuvonta (ks. sosiaalipalvelut) sekä
  • tiettyjen erikoislääkärien vastaanottoja.

Jatkossa palveluita saa yhä enemmän myös eri muodoissa, kun liikkuvat palvelut ja verkkoasiointi lisääntyvät.

Sote-keskuksen voi valita itse

Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus laajenee hallituksen esittämällä tavalla, asiakas voi valita itse, missä sote-keskuksessa asioi. Käytännössä asiakas listautuu valitsemansa sote-keskuksen asiakkaaksi. Valinta tehdään verkossa tai kirjallisesti. Jos maakunta osallistuu valinnanvapauspilotteihin, asukkaat voivat listautua asiakkaiksi jo aikaisemmin.

Jos asiakas ei itse valitse sote-keskusta, hän on aluksi maakunnan liikelaitoksen sote-keskuksen asiakas. Asiakkaalle ilmoitetaan julkinen sote-keskus, jonka asiakas hän on asuinpaikkansa perusteella. Samalla asiakkaalle ilmoitetaan, että hänellä on oikeus heti halutessaan vaihtaa sote-keskusta.

Jos maakunnan asukas ei ole itse valinnut sote-keskustaan, maakunnan on osoitettava hänelle sote-keskus, joka on maakunnan alueella parhaiten asukkaan saavutettavissa (julkinen tai yksityinen).

Sosiaalipalvelut

Valinnanvapauslain mukaan asiakkaat voisivat saada sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta sote-keskuksesta. Lisäksi sote-keskuksiin jalkautuisi tarpeen mukaan maakunnan liikelaitoksen sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, kuten sosiaalityöntekijöitä. He tarjoaisivat sote-keskuksissa sosiaalipalveluja ja tekisivät palvelutarpeen arviointeja. Näin asiakkaan ei aina tarvitsisi hakeutua maakunnan liikelaitoksen palveluyksikköön, jos hän tarvitsisi sosiaalipalveluja.

Asiakas ohjataan maakunnan liikelaitoksen asiakkaaksi, jos hän tarvitsee laajemmin palveluita tai palvelu edellyttää viranomaispäätöstä, jota ei voi tehdä sote-keskuksessa. Maakunnan liikelaitoksen yksikkö voi olla esimerkiksi vanhus- tai vammaispalvelujen yksikkö. 

Maakunnan liikelaitoksen yksikössä arvioidaan asiakkaan palvelutarve ja tehdään asiakassuunnitelma. Asiakas saa suunnitelman mukaiset palvelut suoraan maakunnan liikelaitoksesta tai voi saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin. Tällöin asiakas voi valita yksityisen yrityksen tai järjestön tuottaman palvelun asiakassuunnitelman mukaisesti. 

Asiakas voidaan ohjata järjestön vertaistuen piiriin, jos varsinaisille sosiaali- ja terveyspalveluille ei ole tarvetta.

Erikoissairaanhoidon ammattihenkilöiden palvelut

Sote-keskuksesta saisi myös erikoissairaanhoidon ammattihenkilön palveluja vähintään kahdelta erikoisalalta. Maakunta päättäisi mitä ne ovat. Tällöinkin kokonaisvastuu asiakkaan hoidosta säilyy sote-keskuksen yleislääkärillä, eikä asiakkaan hoitoon tule katkoksia.

Jatkossakin tarvitaan sote-keskuksen yleislääkärin tai erikoislääkärin lähete erikoissairaanhoitoon. Sote-keskuksen lääkärin lähete voidaan käsitellä maakunnan liikelaitoksen toimipisteessä sähköisesti ja todeta asiakkaan hoidon tarve ja ohjata asiakas tarpeen mukaiseen hoitoon. Kyse voi olla esimerkiksi sairaalassa tehtävästä tutkimuksesta tai leikkauksesta. Asiakas voi valita hoitopaikkansa yhdessä lähettävän lääkärin kanssa. 

Sote-keskusta voi vaihtaa puolen vuoden välein

Asiakkaan täytyy tehdä netissä tai kirjallisesti ilmoitus siitä, minkä sote-keskuksen hän haluaa valita hoitopaikakseen. Valintaan sitoudutaan vähintään puoleksi vuodeksi eli sote-keskusta saa halutessaan vaihtaa 6 kuukauden välein. Jos sote-keskuksella on useita toimipisteitä eri puolilla Suomea, asiakas voi asioida niistä missä tahansa.

Jos asiakas oleskelee väliaikaisesti toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai vapaa-ajan vieton vuoksi, hän voi käydä toisen palveluntuottajan sote-keskuksessa, ellei paikkakunnalla ole asiakkaan oman sote-keskuksen toimipistettä.

Sote-keskukset ottavat ihmisiä asiakkaakseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Sote-keskuksen täytyy ilmoittaa julkisessa verkossa palveluihin pääsyn odotusajat.

Missä neuvolassa jatkossa asioin? Mistä saa mielenterveyspalveluja? Muuttuvatko asiakasmaksut?

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia valinnanvapaudesta

Asiakasesimerkkejä

Lisätietoja:

hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, STM, p. 0295 163 092
erityisasiantuntija Maria Huttunen, STM, p. 0295 163417
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338