Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjaa sote-palvelujen kehittämistä osana valtioneuvoston yhteistä ohjausta. Hallituksen esittämässä maakunta- ja sote-mallissa valtioneuvosto ohjaa maakuntien toimintaa ja taloutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan STM neuvottelee vuosittain maakuntien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisesta ja laatii selvityksen palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta ja rahoituksen riittävyydestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laatii tähän liittyvät arviointiraportit jokaisesta maakunnasta.

STM:n ja maakuntien välisissä sote-neuvotteluissa arvioidaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteita, palvelutuotannon työnjakoa ja yhteistoimintaa muiden maakuntien kanssa sekä omavalvonnan toteutumista. Neuvotteluissa arvioidaan myös muun muassa yhteistyösopimuksen ja valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista, maakunnan palvelujen kehitystä ja alueellisia kehittämistarpeita.

Neuvottelut ovat osa ohjausprosessia, jossa valtio rahoittaa maakuntien palvelut ja seuraa palvelujen toteutumista ja kustannuksia. Sote-neuvottelut luovat osaltaan pohjan maakuntien toiminnan ja talouden neuvottelupäiville, joita koordinoi valtiovarainministeriö. Neuvottelupäivien tulokset ovat osa julkisen talouden suunnitelmaa.

Harjoitusneuvottelut

STM ja maakunnat harjoittelevat sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen liittyvää yhteistä vuorovaikutusprosessia jo ennen maakuntien perustamista ja lainsäädännön voimaantuloa.

STM:n ja maakuntien ensimmäiset harjoitusneuvottelut järjestettiin Ensimmäiset harjoitusneuvottelut järjestettiin helmi-maaliskuussa 2018 ja toiset loka-marraskuussa 2018. Neuvotteluissa maakunnat ja STM loivat tilannekuvan sote-palvelujen tilanteesta kunkin maakunnan alueella. Neuvottelujen teemoja olivat:

  • tilannekuva (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu, palvelujen järjestämisvastuu, yhteistyöalueen tehtävät, yhdyspinnat)
  • palvelujen saatavuus
  • palvelujen rahoitus, investoinnit ja tuottavuus
  • digitaalisuus, sähköiset palvelut ja tietopohja sekä
  • palvelujen integraatio.

Neuvotteluasiakirjat, syksy 2018:

Lue lisää:

Lisätietoja:

johtaja Pasi Pohjola, STM, p. 0295 163 585, [email protected]
erityisasiantuntija Antti Kuopila, STM, p. 0295 163 516, [email protected]