Sivistystoimen palvelujen ohjaus

Maakunta- ja soteuudistuksen myötä opetus- ja kulttuurinministeriön toimialan tehtäviä hoidetaan sekä maakunnissa että kunnissa. Maakuntien tehtäviin liittyvä ohjaus perustuu jatkossa maakuntalain mukaiseen neuvottelumenettelyyn, kun ministeriökohtaisesta ohjauksesta siirrytään yhtenäiseen valtioneuvoston ohjaukseen.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan liittyvistä tai sitä sivuavista tehtävistä maakuntien vastuulle tulevat: 
 
  • alueen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittämiseen ja rahoittamiseen liittyvä koulutus, osaamisen kehittäminen ja kulttuurin edistäminen, 
  • alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu, 
  • kulttuuriympäristön hoito, 
  • maakunnan tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä,
  • alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä
  • kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista.
Ohjaus perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen ja luottamukseen sekä päätöksenteossa tarvittavaan tietopohjaan ja sen hyödyntämiseen. Uudistus edellyttää myös rakenteiden, toimintamallien ja ohjassuhteiden yhteensovittamista.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriössä ministeriön kantaa edellyttämät maakunta- ja soteuudistuksen alueasiat valmistelee ministeriön yhteinen alueasioiden ryhmä AINO, ja ne käsitellään ministeriön työjärjestyksen mukaisesti. Ohjaus voi olla esim. säädösohjausta, informaatio-ohjausta tai palveluketjuihin liittyvää verkosto-ohjausta. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman sivistyskunta -yhteistyöryhmän tehtävänä on ennakoida tulevan uudistuksen vaikutuksia, kartoittaa kehittämishaasteita, tehdä ehdotuksia kuntien ja maakuntien yhteistyön kehittämisestä sekä lasten ja nuorten aseman ja osallisuuden kehittämisestä. 

Muutosohjelmat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

Maakunta- ja soteuudistuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan muutosohjelma kytkeytyy etenkin valtioneuvoston yhtenäisen ohjauksen muutosohjelmaan, digimuutosohjelmaan, maakuntatieto-ohjelmaan, TKI-muutosohjelmaan, valtion lupa- ja valvontavirasto LUOVA:n valmisteluun sekä aluekehittämisen kokonaisuuteen.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimilla on myös yhteys useiden ministeriöiden hallinnonalojen omiin muutosohjelmiin.