FI SV

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen simulointi

Tulevassa maakunta- ja sote-mallissa valtioneuvosto ohjaa maakuntien toimintaa ja taloutta. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjaa sote-palvelujen kehittämistä osana tätä kokonaisuutta. Valtioneuvoston ja maakuntien välistä ohjaus- ja neuvotteluprosessia simuloidaan jo ennen kuin maakunnat aloittavat toimintansa.

STM ja maakunnat harjoittelevat sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen liittyvää yhteistä vuorovaikutusprosessia osana ohjauksen simulointia. Simulointi toteutetaan STM:n ja maakuntien välisten harjoitusneuvottelujen, keskustelujen ja työpajojen avulla. Neuvottelut ovat osa ohjausprosessia, jossa valtio rahoittaa maakuntien palvelut ja seuraa palvelujen toteutumista ja kustannuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan STM neuvottelee vuosittain maakuntien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisesta ja laatii selvityksen palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta ja rahoituksen riittävyydestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laatii tähän liittyvät arviointiraportit jokaisesta maakunnasta.

Lisäksi neuvotteluissa arvioidaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteita, palvelutuotannon työnjakoa ja yhteistoimintaa muiden maakuntien kanssa sekä omavalvonnan toteutumista. Neuvotteluissa arvioidaan myös muun muassa yhteistyösopimuksen ja valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista, maakunnan palvelujen kehitystä ja alueellisia kehittämistarpeita.

STM:n ja maakuntien väliset sote-neuvottelut luovat osaltaan pohjan maakuntien toiminnan ja talouden neuvottelupäiville, joita koordinoi valtiovarainministeriö. Neuvottelupäivien tulokset ovat osa julkisen talouden suunnitelmaa.

Harjoitusneuvottelut syksyllä 2018

STM:n ja maakuntien vuoropuhelua simuloivat harjoitusneuvottelut järjestetään 9.10.-23.112018. Neuvotteluissa maakunnat ja STM luovat tilannekuvan sote-palvelujen tilanteesta kunkin maakunnan alueella.

Neuvotteluissa käydään läpi teemat, joita ovat:

  • tilannekuva (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu, palvelujen järjestämisvastuu, yhteistyöalueen tehtävät, yhdyspinnat)
  • palvelujen saatavuus
  • palvelujen rahoitus, investoinnit ja tuottavuus
  • digitaalisuus, sähköiset palvelut ja tietopohja sekä
  • palvelujen integraatio.

Teemat on valittu tarkastelemalla maakuntien sote-valmistelua ja niiden painotukset valitaan maakunnan tarpeiden mukaan. Kunkin teeman kohdalla keskustellaan mahdollisista haasteista ja kehittämistoimista sekä sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä. 

THL julkaisee syksyn neuvottelujen kuluessa arviointiraportit jokaisesta maakunnasta.

Harjoitusneuvottelut keväällä 2018

Ensimmäiset harjoitusneuvottelut järjestettiin helmi-maaliskuussa 2018. Neuvottelut olivat osa maakuntatalouden simulointia. Neuvotteluprosessi koostui seuraavista kokonaisuuksista:

  • Kustannusvaikuttavuus-mittaristo (KUVA)
  • THL:n järjestämislain mukainen simuloitu maakuntakohtainen arviointi sekä THL:n arviointiraportit
  • Järjestämislain mukaiset neuvottelut maakuntien kanssa
  • STM:n simuloitu raportti valtiovarainministeriölle arvioinnin ja neuvottelujen perustella

Maakuntien arvioinnin ja neuvottelujen pääteemat olivat palveluiden saatavuus ja tuottavuus. Neuvottelujen maakuntakohtainen sisältö valmisteltiin yhteistyössä kunkin maakunnan kanssa.

Lue lisää: 

Lisätietoja:

johtaja Pasi Pohjola, STM, p. 0295 163 585, [email protected]
erityisasiantuntija Antti Kuopila, STM, p. 0295 163 516, [email protected]