FI SV

Sosiaali- ja terveydenhuollon simulointi

Osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua harjoitellaan valtion ja tulevien maakuntien yhteistyötä ja uusia toimintatapoja. Tätä harjoittelua kutsutaan simuloinniksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvän yhteistyön simuloinnista maakuntien kanssa. Simulointi toteutetaan käytännössä STM:n ja maakuntien välisten harjoitusneuvottelujen, keskustelujen ja työpajojen avulla. Simulointi liittyy siihen, että valtio rahoittaa maakuntien palvelut ja seuraa palvelujen toteutumista ja kustannuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan STM neuvottelee vuosittain maakuntien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisesta ja laatii selvityksen palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta ja rahoituksen riittävyydestä. Lisäksi neuvotteluissa arvioidaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä tavoitteita, palvelutuotannon työnjakoa ja yhteistoimintaa muiden maakuntien kanssa sekä omavalvonnan toteutumista. Näitä prosesseja harjoitellaan simuloinnissa.

Neuvotteluissa arvioidaan myös yhteistyösopimuksen ja valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista, maakunnan palvelujen kehitystä ja alueellisia kehittämistarpeita, toimintaympäristön ja palvelujen tarpeen muutoksia sekä lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta, kehittämistä ja tuottavuuden lisäämistä.

STM kävi ensimmäiset simuloidut neuvottelut tulevien maakuntien kanssa keväällä 2018. Simulointiprosessi jatkuu syksyllä 2018.

Sosiaali- ja terveydenhuollon simuloinnit keväällä 2018

Sosiaali- ja terveysministeriö toteutti helmi-maaliskuussa 2018 simuloidun ohjaus- ja neuvotteluprosessin yhteistyössä tulevien maakuntien kanssa. Neuvottelut olivat osa maakuntatalouden simulointia.

Neuvotteluprosessi koostui seuraavista kokonaisuuksista:

  • Kustannusvaikuttavuus-mittaristo (KUVA)
  • THL:n järjestämislain mukainen simuloitu maakuntakohtainen arviointi sekä THL:n arviointiraportit
  • Järjestämislain mukaiset neuvottelut maakuntien kanssa
  • STM:n simuloitu raportti Valtiovarainministeriölle arvioinnin ja neuvottelujen perustella

Maakuntien arvioinnin ja neuvottelujen pääteemat olivat palveluiden saatavuus ja tuottavuus. Neuvottelujen maakuntakohtainen sisältö valmisteltiin yhteistyössä kunkin maakunnan kanssa.

Raportit simuloiduista neuvotteluista

Linkkejä:

Lisätietoja:

Ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338 
Johtaja Pasi Pohjola STM, p. 0295 163 585
Johtaja Laura Niinimaa STM, p. 0295 163 007