Maakuntien talouden ja ohjauksen simulointi

Maakuntien talous- ja ohjausprosessin simulointi on käynnissä ja jatkuu kiihtyvässä tahdissa syksyyn 2018 asti. Simuloinnin avulla valmistaudutaan maakuntien toiminnan hallittuun käynnistymiseen vuoden 2021 alussa.

Simuloinnin avulla harjoitellaan maakuntien talous- ja ohjausprosessia ja talouspäätöksien tekemistä uudessa järjestelmässä. Käytännössä simulointi toteutetaan erilaisten työpajojen, koekeskustelujen, ohjeistuksien ja laskelmien avulla. 

Simulointiin osallistuvat maakunnat, maakuntien palvelukeskukset, kunnat, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö.

Maakuntatalouden simulointi

Valtiovarainministeriö koordinoi maakuntatalouden simulointia.

Simuloinnin tavoitteet:

  • Ottaa haltuun maakuntien talous- ja ohjausprosessi keskushallinnossa ja maakunnissa
  • Pienentää maakuntien virheitä ja epätarkkuuksia budjetoinnissa ensimmäisinä vuosina
  • Saada maakunnittaisia arvioita uudistukseen liittyvistä väistämättömistä siirtymäkustannuksista
  • Saada maakunnittain näkemys rahoituksen riittävyydestä ja sopeutustarpeista ensimmäisenä vuotena
  • Varmistaa, että ohjausprosessi toimii tehokkaasti heti toiminnan alkaessa ja että ohjauksen sisältöjä saadaan täsmennettyä ennen ensimmäistä toimintavuotta
  • Saada kokemusperäistä tietoa talouspäätöksien tekemisestä uudessa järjestelmässä
  • Saada tietoa talous- ja ohjausprosessien sisällöllisestä ja aikataulullisesta toimivuudesta ja niiden vaatimuksista

​Tutustu tarkemmin:

Maakuntien ohjauksen simuloinnin palautetilaisuus 25.5.2018

Ohjauksen simuloinnista saatuja kokemuksia sekä oppeja käytiin läpi maakuntien ja valtioneuvoston yhteisessä maakuntatalouden simuloinnin palautetilaisuudessa perjantaina 25. toukokuuta 2018.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Teemu Eriksson, puh. 029 50 30177 
Erityisasiantuntija Antto Korhonen, puh. 029 50 30547