Maakuntien talouden ja ohjauksen simulointi sekä koetalousarvio

Maakuntien talous- ja ohjausprosessin simulointi  jatkuu kiihtyvässä tahdissa. Simuloinnin avulla valmistaudutaan maakuntien toiminnan hallittuun käynnistymiseen vuoden 2021 alussa. Maakuntien ohjauksen simulointi jatkuu maakuntien koetalousarvioiden laadinnalla.

Simuloinnin avulla harjoitellaan maakuntien talous- ja ohjausprosessia ja talouspäätöksien tekemistä uudessa järjestelmässä. Käytännössä simulointi toteutetaan erilaisten työpajojen, koekeskustelujen, ohjeistuksien ja laskelmien avulla. 

Simulointiin osallistuvat maakunnat, maakuntien palvelukeskukset, kunnat, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö.

Maakuntatalouden simulointi

Valtiovarainministeriö koordinoi maakuntatalouden simulointia.

Simuloinnin tavoitteet:

  • Ottaa haltuun maakuntien talous- ja ohjausprosessi keskushallinnossa ja maakunnissa
  • Pienentää maakuntien virheitä ja epätarkkuuksia budjetoinnissa ensimmäisinä vuosina
  • Saada maakunnittaisia arvioita uudistukseen liittyvistä väistämättömistä siirtymäkustannuksista
  • Saada maakunnittain näkemys rahoituksen riittävyydestä ja sopeutustarpeista ensimmäisenä vuotena
  • Varmistaa, että ohjausprosessi toimii tehokkaasti heti toiminnan alkaessa ja että ohjauksen sisältöjä saadaan täsmennettyä ennen ensimmäistä toimintavuotta
  • Saada kokemusperäistä tietoa talouspäätöksien tekemisestä uudessa järjestelmässä
  • Saada tietoa talous- ja ohjausprosessien sisällöllisestä ja aikataulullisesta toimivuudesta ja niiden vaatimuksista

Koetalousarvio

Maakuntien ohjauksen simulointi jatkuu maakuntien koetalousarvion laadinnalla.

Koetalousarvio laaditaan maakunnissa syksyn 2018 aikana, ja se valmistuu helmikuussa 2019. Samassa yhteydessä kootaan yhteen maakuntien arviot uudistukseen liittyvistä taloudellisista riskeistä. Talouden riskitarkastelu tehdään loka-marraskuun aikana.

Koetalousarvioiden on tarkoitus

  • palvella maakuntia ja valtionhallintoa maakuntauudistuksen valmistelussa
  • auttaa valmistautumaan maakuntien varsinaisen talousarvion laadintaan
  • tuottaa tietoa erityisesti maakunnan omalle valmistelulle.

Koetalousarvion painopiste on vuodessa 2021, mutta samalla laaditaan myös suunnitelma vuosille 2022 ja 2023. Koetalousarvion laadinnan keskeiset tavoitteet koskevat tiedon lisäämistä rahoituksen riittävyydestä, organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen ja toiminnan sopeutustarpeista. Koetalousarvio on tarkoitus laatia myös syksyllä 2019, mutta tällöin arvion tarkkuustaso tulee olemaan lähellä varsinaisen talousarvion laadinnan tarkkuutta.

​Tutustu tarkemmin:

Aineistoja tilaisuuksista

Koetalousarvion laatimisen aloitustilaisuus 12.6.2018

Koetalousarvion valmistelu käynnistyi yhteisellä aloitustilaisuudella 12.6.2018.

Maakuntien ohjauksen simuloinnin palautetilaisuus 25.5.2018

Ohjauksen simuloinnista saatuja kokemuksia sekä oppeja käytiin läpi maakuntien ja valtioneuvoston yhteisessä maakuntatalouden simuloinnin palautetilaisuudessa perjantaina 25. toukokuuta 2018.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Teemu Eriksson, puh. 029 50 30177 
Erityisasiantuntija Antto Korhonen, puh. 029 50 30547
Erityisasiantuntija Miia Kiviluoto – koetalousarvio, puh 02955 30447