Ruoka- ja luonnonvarasektorin ohjaus

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää maakuntien kanssa vuosittain kaksi tapaamista: maakunnille ja toimialan tehtäviä hoitaville virastolle ja laitoksille yhteisen strategiapäivän keväisin sekä maakuntakohtaisen keskustelun syksyisin. Tämän lisäksi toimialan tehtävissä on jatkuvaa vuorovaikutusta ja informaatio-ohjausta johdon ja asiantuntijoiden kesken mm. verkostotapaamisten ja koulutuksen muodossa. Tämän jatkuvan vuorovaikutuksen kautta valmistellaan myös tilannekuvatietoa strategia- ja substanssikeskusteluihin.

Ruoka- ja luonnonvarasektorin strategiakeskustelu

Koko ruoka- ja luonnonvarasektorin strategiakeskustelu pidetään vuosittain touko-kesäkuussa. Tilaisuuteen osallistuvat maakuntajohdon lisäksi ministeriön ylin johto sekä Ruokaviraston, Suomen metsäkeskuksen, Metsähallituksen, Suomen riistakeskuksen, Maanmittauslaitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Luovan ylin johto. Tilaisuudessa käsitellään ruoka- ja luonnonvarasektorin tulevaisuuden haasteita tavoitteena muodostaa näkemys yhteisestä strategisesta tahtotilasta.

Maakuntakohtaiset substanssikeskustelut

Maakuntakohtaiset substanssikeskustelut käydään loka-marraskuussa maakunnan toiminnasta vastaavan johdon sekä ministeriön ja Ruokaviraston johdon kesken. Keskustelujen tavoitteena on tilannekuvan valmistelu ja tuki maakunnan toiminnalle. Näiden keskustelujen pohjalta ministeriö toimittaa tammikuussa maakuntakohtaiset havainnot valtionneuvoston yhteiseen ohjausprosessiin JTS:ää varten.