Maakuntauudistuksen projektiryhmä

Maakuntauudistuksen projektiryhmä huolehtii hallituksen 5.4.2016 sopiman maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhteensovituspäätöksen toteuttamisen edellyttämästä valmistelusta ja erityisesti hallituksen maakuntahallinnolle osoittamien tehtäväsiirtojen toteuttamisen ja tehtävien hoidon rahoituksen valmistelusta sekä valtion aluehallinnon uudistamisen ja näihin uudistuksiin välittömästi liittyvästä valtion keskushallinnon uudistamisen valmistelusta.

Projektiryhmä kokonaisuudessaan
 

Puheenjohtaja:

Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
I varapuheenjohtaja: Muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö
II varapuheenjohtaja: Osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö
Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö
Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriö
Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö
Strategiajohtaja Kristiina Pietikäinen, liikenne- ja viestintäministeriö
Ylijohtaja Pekka Timonen, työ- ja elinkeinoministeriö
Osastopäällikkö Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö
Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö
Toimitusjohtaja Jari Koskinen, Suomen Kuntaliitto
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto
Ylijohtaja Leena Vestala, Pirkanmaan ELY-keskus
Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Toimistonjohtaja Tuula Säynätmäki, Keski-Suomen TE-toimisto

Oikeusministeriön edustaja kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijaksi projektiryhmän käsitellessä asioita, joissa oikeusministeriön asiantuntemusta tarvitaan.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran edustaja kutsutaan projektiryhmän kokouksiin asiantuntijaksi silloin, kun perustettavaan uuteen Valtion lupa- ja valvontavirastoon liittyviä asioita käsitellään kokouksessa.

Sihteeristö:

Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö
Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, valtiovarainministeriö
Kehitysjohtaja Outi Ryyppö, työ- ja elinkeinoministeriö
Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, maa- ja metsätalousministeriö
Kehittämispäällikkö Juho Korpi, ympäristöministeriö

Tekniset sihteerit:

Ylitarkastaja Miira Lehto, valtiovarainministeriö
Hankeassistentti Minna Koivisto, valtiovarainministeriö