Maakuntauudistuksen poikkihallinnollinen yhteistoimintaelin

Valtiovarainministeriö ja valtion pääsopijajärjestöt sopivat kesäkuun 2016 alussa poikkihallinnollisen yhteistoimintaelimen asettamisesta maakuntauudistukselle. Yhteistoimintaelin kokoontuu ennen maakuntauudistuksen projektiryhmän kokouksia käsittelemään sopimuksessa tarkemmin sovitun mukaisesti sellaisia asioita, jotka vaikuttavat olennaisesti maakuntauudistuksessa valtiolta maakuntiin ja valtion sisällä siirtyvän henkilöstön asemaan.

Poikkihallinnollisen yt-elimen asettamispäätös