Kohti kasvupalveluja – Pohjois-Savon kasvupalvelupilottikokonaisuus

Kasvpalvelupilottikokonaisuudella valmistaudumme maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen. Kehitämme ja kokeillemme seuraavia asiakokonaisuuksia:

Valinnanvapauspilotti

Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien alueella kokeillaan yksityisen palvelutuotannon mahdollisuuksia tuottaa kustannustehokkaita ja vaikuttavia työvoimapalveluita. Pilotti kestää kaksi vuotta.

Pilotissa kokeilemme sitä, että valittujen kuntien alueella työnhakija-asiakkaiden työllisyyspalveluista vastaavat erikseen valittavat yksityiset palveluntuottajat TE-toimiston sijaan.

  • Asiakkaat voivat valita itselleen sopivan palveluntuottajan ja palveluntuottajille maksetaan vaikuttavuusperusteisesti.
  • Palveluntuottaja vastaa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista ja asiakaan palveluprosessista.
  • TE-toimisto tuottaa kokeilun aikana asiakkaan tarvitsemat viranomaispalvelut, jotka liittyvät mm. asiakkaan oikeuteen työttömyysetuuteen.

Kehitämme julkista TE-palvelua tehokkaaksi ja asiakaslähtöiseksi julkiseksi palveluntuottajaksi ja viranomaiskumppaniksi

Kehittämiskokonaisuudessa TE-toimisto uudelleenorganisoidaan kilpailukykyisten julkisten palveluiden ja viranomaistehtävien tuottamiseksi.

  • Mallinnamme ja toteutamme palvelutuotannon ja viranomaistehtävien eriyttämisen.
  • Organisoimme palvelutuotannon tehokkaan ja asiakaslähtöisen (liike)toimintamallin pohjalta.
  • Määrittelemme palvelutuotannon tavoitteet kasvupalvelu-uudistus huomioiden (tulokset, vaikuttavuus ja kustannukset).
  • selvitämme Messi/MessiLive.fi –konseptin yhtiöittämisen ja muun mahdollisen palvelutuotannon. yhtiöittämisen laajuuden ja sisällön ottaen huomioon kasvupalvelu-uudistuksen asettamat reunaehdot.

Sopimuksellinen yhteistyö/allianssi

Laadimme Kuopion kaupungin kanssa sopimuksen heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi. Sopimuksellisen (strategisen) yhteistyömallin pohjana on Kuopion kaupungin työllisyys- ja sosiaalipalvelun sekä TE-hallinnon/tulevien kasvupalvelujen yhdistävät teemat.

  • Pilotin kohderyhmänä on noin 3000 heikommassa työmarkkina-asemassa olevaa työnhakijaa.
  • Tavoitteena on tuottaa ja järjestää yhteisille asiakkaille palveluita yhdessä uudenlaisen, strategisen yhteistyömallin pohjalta.
  • Yhteistyömallissa hyödynnetään ja jatkokehitetään alueellisten työllisyyskokeilujen hyviä käytäntöjä ja palvelukokonaisuuksia.

Yhteyshenkilöt

Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Soile Lahti, Pohjois-Savon TE-toimisto