Pelastustoimen ja alueellisen varautumisen ohjaus

Sisäministeriö vastaa pelastustoimen ohjauksesta ja alueellisen yhteisen varautumisen koordinaatiosta osana valtioneuvoston yhteistä ohjausta.

Sisäministeriölle kuuluu pelastustoimen valtakunnallinen johtaminen: sisäministeriö vastaa pelastustoimen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta, valvonnasta ja koordinoinnista sekä niiden kehittämisestä. Sisäministeriön tehtävänä on huolehtia myös pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä sekä kehittää eri ministeriöiden ja toimialojen yhteistoimintaa pelastustoiminnassa.

Valtakunnallinen kehittäminen on tarkoitus tehdä pelastustoimen yhteistoimintarakenteen avulla. Sisäministeriö johtaa yhteistoimintaa, jossa ovat edustettuina Pelastusopisto, Hätäkeskuslaitos, maakuntien pelastuslaitokset, Palosuojelurahasto ja Pelastusalan järjestöt. Tavoitteena on vuorovaikutteinen kehittäminen, jossa keskeisille toimijoille on määritelty oma roolinsa.

Maakunnan valtuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, palvelut ja niiden taso.

Sisäministeriö vastaa jatkossa alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnallisesta yhteensovittamisesta sekä keskushallinnon tasolla että maakuntien kesken. Ministeriön vastuulla on myös yhteistoiminnan koordinointi.

Maakuntien varautumisen kehittämisohjelman tarkoituksena on tukea maakuntien varautumisen ja konsernihallinnon valmistelua sekä avainhenkilöstön osaamisen kehittämistä.