Palvelusetelikokeilut (valinnanvapauskokeilut)

Valinnanvapautta palvelusetelillä

Palvelusetelikokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevaan valmisteluun, ja se on osa valtioneuvoston Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Palvelusetelikokeilun hankkeissa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009) ja asiakasmaksulakia (734/1992).

Kokeilun avulla selvitetään asiakkaan valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lisäksi selvitetään, miten palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallit vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin. Erityisesti selvitetään valinnanvapauden vaikutuksia asiakkaisiin, palvelujen järjestäjän rooliin sekä palveluntuottajiin ja palvelumarkkinoiden muutoksiin, ja palvelujen integrointiin. Kokeilujen kautta tuotetaan tietoa myös valinnanvapauden toimintamallia tukevien tietojärjestelmäratkaisujen kehittämiseen.

Valinnanvapauden myötä käyttäjä voi itse valita palvelujen julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaisen hoitoon ja palveluun pääsyn mahdollistava, asiakkaiden osallistumiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen kannustava malli.

Palvelusetelikokeilu-hankkeen kautta on kokeilualueille myönnetty valtionavustusta kaksi kertaa: 12/2016 noin 9 miljoonaa euroa ja palvelusetelikokeilun laajennuksena 12/2017 noin 14,5 miljoonaa euroa. Alueellisia kokeiluja on käynnissä kymmenen. Kokeiluissa on kolme eri sisältöosiota, joissa asiakkaan valinnanvapautta voidaan kokeilla: suoranvalinnan vastaanottopalvelut (sote-keskus), suoranvalinnan suun terveydenhuolto ja henkilökohtainen budjetti. Kokeilut toteutetaan vuosina 2016–2018. Kokeilut jatkuvat vuonna 2019

Palvelusetelikokeilun toteutukseen osallistuu useita yhteistyötahoja, joista keskeisimmät ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kela ja Sitra. Yhteistyömuotoina käytetään seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja työpajoja, joista osa on avoimia, ja osa vain kutsutuille osallistujille.

Palvelusetelikokeiluun liittyy säännöllinen seuranta ja arviointi sekä kokeiluhankkeista tehdään tietoa tuottavia erillisselvityksiä.

Rahoitetut hankkeet

eOhjat -hanke

 • Maakunta: Etelä-Karjala
 • Kokeiltava sisältö: henkilökohtainen budjetti
 • Kokeilun väestöpohja: 132 000
 • Yhteyshenkilö: Anna Behm, etunimi.sukunimi(at)eksote.fi

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla

 • Maakunta: Pohjanmaa
 • Kokeiltava sisältö: henkilökohtainen budjetti
 • Kokeilun väestöpohja: 24 400
 • Yhteyshenkilö: Pirjo Wadén etunimi.sukunimi(at)vaasa.fi
 • Verkkosivut: Vaasan kaupunki

Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilu

 • Maakunta: Kanta-Häme
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus
 • Kokeilun väestöpohja: 18 300
 • Yhteyshenkilö: Hanni Joronen, etunimi.sukunimi(at)hameenlinna.fi
 • Verkkosivut: Hämeenlinna 

Ihminen edellä - valinnanvapauskokeilu

 • Maakunta: Pohjois-Savo
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti
 • Kokeilun väestöpohja: 80 000
 • Yhteyshenkilö: Laura Vuorensola, etunimi.sukunimi(at)ylasavonsote.fi 
 • Verkkosivut: Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu

 • Maakunta: Keski-Suomi
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus
 • Kokeilun väestöpohja: 133 000
 • Yhteyshenkilö: Riitta Pylvänen, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
 • Verkkosivut: Jyväskylän kaupunki

Kainuun palvelusetelikokeilu - henkilökohtainen budjetti HB

Päijät-Hämeen palvelusetelikokeilu

 • Maakunta: Päijät-Häme
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus
 • Kokeilun väestöpohja: 91 000
 • Yhteyshenkilö: Risto Raivio, etunimi.sukunimi(at)phhyky.fi
 • Verkkosivut: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

SiVa-hanke

Tampereen valinnanvapauskokeilu

 • Maakunta: Pirkanmaa
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus, henkilökohtainen budjetti, suun terveydenhuolto
 • Kokeilun väestöpohja: 23 000 – 270 000
 • Yhteyshenkilö: Eeva Mäkinen, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi
 • Verkkosivut: Tampereen kaupunki

Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu

 • Maakunta: Uusimaa
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus, henkilökohtainen budjetti, suun terveydenhuolto
 • Kokeilun väestöpohja: 150 000 – 313 000
 • Yhteyshenkilö: Frank Ryhänen etunimi.sukunimi(at)kuudensote.fi
 • Verkkosivut: Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä 

Lue lisää

Lisätietoa

hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki (STM), p. 0295 163 256, [email protected]