Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat  

Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossakin tuottaa asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Asiakkaalla olisi kuitenkin nykyistä suurempi vapaus valita haluamansa palveluntuottaja.

Palvelujen tuottaminen

Palvelujen tuottaminen tarkoittaa sitä, että palveluntuottaja henkilökuntineen tarjoaa konkreettisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ihmisille. Palvelujen järjestämisestä vastaa 1.1.2021 lähtien maakunta, kun nykyisin vastuu on kunnilla ja kuntayhtymillä. Maakunta kertoo palvelustrategiassaan mitä palveluja asukkaille tarjotaan ja miten sovitetaan yhteen valinnanvapauden piirissä olevat palvelut ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut.

Julkisesti rahoitetun sosiaali- ja terveyspalvelun tuottaja voi olla maakunnan liikelaitos, yhtiö, yhteisö, yhdistys, osuuskunta, säätiö tai itsenäinen ammatinharjoittaja.

Maakunta tuottajana

Maakunnalla on velvollisuus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja myös itse, jotta voidaan turvata riittävä palvelujen saatavuus ja taloudellisuus.  Maakunnan itse tuottamat palvelut on erotettava maakunnan liikelaitokseen. Maakunta voi myös perustaa yhtiön, joka tuottaa valinnanvapauden piirissä olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Maakunnille ei kuitenkaan tule yhtiöittämispakkoa.

Valinnanvapauspalvelujen tuottajat

Lakiesityksen mukaan valinnanvapauden piirissä olisivat sote-keskusten ja suunhoidon palvelut sekä asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla hankittavat palvelut. Näistä säädetään valinnanvapauslaissa.

Maakunta ei kilpailuta valinnanvapauden piirissä olevia palveluja. Valinnanvapauden piirissä olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaksi voivat ilmoittautua kaikki toimijat, jotka täyttävät ehdot ja ovat rekisteröityneitä.

Maakunta maksaa tuottajille korvauksen näiden tarjoamista palveluista (ks. Korvaukset). Asiakasmaksut olisivat samat kaikilla valinnanvapauden piirissä olevien palvelujen tuottajilla.

Muut sote-palvelujen tuottajat

Maakunnan liikelaitos voi kilpailuttaa ja ostaa yksityisiltä toimijoilta, järjestöiltä tai muilta maakunnilta niitä sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka eivät ole markkinoilla valinnanvapauden piirissä. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi monet pitkäaikaiset vanhusten, vammaisten ja lastensuojelun asumis- ja hoivapalvelut.

Järjestöt tuottajina

Hallituksen ehdottaman valinnanvapausmallin mukaan uudessa maakunnassa järjestöt voivat olla yleishyödyllisiä toimijoita, palveluntuottajia tai molempia. Järjestöillä on hyvät edellytykset toimia tuottajina asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla tuotettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen tuottaminen ja yleishyödyllinen toiminta on erotettava selvästi toisistaan (ks. Järjestöt).

Työterveyshuolto ja yksityiset terveyspalvelut

Hallituksen linjausten mukaan jatkossakin on olemassa työnantajan kustantamaa työterveyshuoltoa. Suuri osa työikäisestä väestöstä käyttää näitä palveluja tulevaisuudessakin. Samoin on edelleen yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka asiakas maksaa itse esimerkiksi yksityisellä sairausvakuutuksella.

Valinnanvapausakiesitykseen 8.3.2018 liittyvä materiaali on koottu tänne.

Liitteet:

Lisätietoja:

ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338
hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, STM, p. 0295 163 383
hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, STM, p. 0295 163 092