Palvelulupauksen rakentaminen

1. Projektin käynnistäminen    2. Vuoropuhelu ja osallisuus    3. Viranhaltijavalmistelu
4. Hallinnolliset päätökset    5. Toimeenpano ja viestintä    6. Jatkuva kehittäminen
 

Vaihe 2: Vuoropuhelu ja osallisuus

 • Tunnistaminen

  Tunnista oleelliset osallistettavat tahot maakunnan tarpeista käsin. Palvelulupauksen yhtenä tavoitteena on edistää asukkaiden näkemysten ja tarpeiden huomioimista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä. Palvelulupauksen rakentamisessa tulee varmistaa asukkaiden ja asiakkaiden osallisuus sekä mahdollistaa aito vuoropuhelu myös muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. 

 • Valinta

  Valitse tunnistamisellesi kohde- ja sidosryhmille oikeat osallistamisen tavat. Osallistamista voidaan toteuttaa hyödyntämällä esimerkiksi sosiaalista mediaa, maakunnan verkkosivuja ja intraa sekä erilaisia raateja ja sähköisiä kyselytyökaluja. 

 • Osallisuus

  Osallista valitsemillasi tavoilla asukkaat, päätöksentekijät, viranhaltijat, ja yritykset valmisteluun. Poliittisen johdon omistajuus varmistaa strategiaan ja palvelulupauksen tavoitteisiin sitoutumista. Osallistamisessa tulisi pyrkiä jatkuvaan vuoropuheluun.

 • Johtopäätökset

  Muodosta johtopäätökset siitä, mitä eri tahot toivat esille palvelujen saatavuuteen, saavutettavuuteen, laatuun, vaikuttavuuteen ja asiakasprosesseihin ja integraatioon liittyen. 

 • Tuloksena

  Työvaiheen tuloksena syntyy tarkempi kuva ja uusia ideoita asukkaiden ja sidosryhmien tarpeista palvelulupauksen rakenteen, sisällön ja tavoitteiden tueksi. Osallistamisen myötä eri tahojen sitoutuminen varmistuu.