Palvelulupauksen rakentaminen

1. Projektin käynnistäminen    2. Vuoropuhelu ja osallisuus    3. Viranhaltijavalmistelu
4. Hallinnolliset päätökset    5. Toimeenpano ja viestintä    6. Jatkuva kehittäminen
 

Vaihe 3: Viranhaltijavalmistelu

 • Valinta

  Valitse ja linjaa palvelulupauksen sisältö eri palveluista tai palvelukokonaisuuksittain hyödyntämällä saatavuutta, saavutettavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja sote-integraatiota näkökulmina. Tiivistä maakunnan tavoite järjestämisen ja asukkaan näkökulmasta jokaisesta osa-alueesta. 

 • Kommentointi

  Tarjoa asukkaille ja keskeisille sidosryhmille avoin kommenttikierros erilaisia kanavia myöten. Osallista myös maakunnan viralliset toimielimet ja yhteistyötahot lausuntomenettelyllä.  

 • Analysointi

  Tee mahdolliset muutokset lausuntojen ja palautteiden pohjalta. Pohdi myös tarkkuustasoa eli sitä, kuinka tarkasti palvelulupauksessa asetetaan tavoitteita eri palveluille tai palvelukokonaisuuksille. 

 • Läpikäynti

  Viimeistele palvelulupauksen keskeinen sisältö ja sanamuodot. Kytke maakunnan ylin johto tiiviisti tähän työvaiheeseen, jotta palvelulupauksesta muodostuu koko soten järjestämistä ja palvelutuotantoa ohjaava työkalu. Testaa palvelulupausta viimeistelyvaiheessa erilaisten apukysymysten avulla. 

 • Tuloksena

  Moniäänisen ja vuorovaikutteisen valmisteluprosessin tuloksena syntyy ensimmäinen luonnos palvelulupauksesta.