Palvelulupauksen rakentaminen

1. Projektin käynnistäminen    2. Vuoropuhelu ja osallisuus    3. Viranhaltijavalmistelu
4. Hallinnolliset päätökset    5. Toimeenpano ja viestintä    6. Jatkuva kehittäminen
 

Vaihe 5: Toimeenpano ja viestintä

 • Vaiheistus ja johtaminen

  Vaiheista palvelulupauksen toimeenpano ja osallista sekä sitouta keskeiset henkilöt toimeenpanoon. Kytke toimeenpano osaksi maakunnan rakennetta, mittareita ja johtamiskäytäntöjä. 

 • Vuoropuhelu

  Käy palvelulupaus läpi henkilöstön, henkilöstöjärjestöjen ja palveluntuottajien kanssa. Palvelulupauksen tulee näkyä palveluntuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa ja palveluntuottajien toiminnassa. Varmista, että maakunnan asukkailla ja palvelujen on käytettävissään vuorovaikutteinen tiedotus- ja palvelukanava palvelulupauksesta. 

 • Viestintä

  Viestintä on osa muutosjohtamista. Palvelulupauksen yksinkertainen ja selkeä visualisointi lisää ymmärrystä, innostumista sekä edesauttaa sitoutumista. 

 • Integrointi

  Kytke palvelulupauksen toimeenpano tiiviisti maakunnan johtamisjärjestelmään. 

 • Tuloksena

  Keskeisenä tuotoksena on toimeenpanokuvauksen mukainen toiminta eli muun muassa palvelusopimusneuvottelut sekä maakunnan järjestämisyksikön toiminnan kehittäminen.