Palvelulupauksen rakentaminen

1. Projektin käynnistäminen    2. Vuoropuhelu ja osallisuus    3. Viranhaltijavalmistelu
4. Hallinnolliset päätökset    5. Toimeenpano ja viestintä    6. Jatkuva kehittäminen
 

Vaihe 4: Hallinnolliset päätökset

 • Valmistelu

  Valmistele palvelulupauksen liittyminen osaksi talouden ja toiminnan suunnittelua. Kuvaa, millainen vaikutus palvelulupauksella on vuosittaiseen talousarvioprosessiin.

 • Raportointi

  Kytke palvelulupauksen toteuttamisen seuranta, raportointi ja johtaminen olemassa oleviin prosesseihin ja johtamisjärjestelmään läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

 • Viestintä

  Palvelulupauksen muodostumista asukas- ja asiakaslähtöistä palvelukulttuuria edistäväksi työkaluksi edellyttää ymmärrettävää viestintää. Visualisoinnin lisäksi monikanavainen viestintä ja kansalaisviestintä ovat olennainen osa palvelulupauksen brändäystä. 

 • Päätös

  Maakuntavaltuusto hyväksyy palvelulupauksen kokonaisuuden. Kokonaisuus sisältää muun muassa palvelulupauksen sekä kuvauksen sen toimeenpanon, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin keskeisistä asioista. 

 • Päätösasiakirja

  Hallinnolliset päätökset ja päätöksenteko -vaiheen tuotoksena on maakuntavaltuustossa hyväksytty päätösasiakirja, joka sisältää palvelulupauksen sekä kuvauksen sen toimeenpanosta, seurannasta, raportoinnista, arvioinnista sekä kansalaisviestinnästä.