Palvelulupauksen rakentaminen

1. Projektin käynnistäminen    2. Vuoropuhelu ja osallisuus    3. Viranhaltijavalmistelu
4. Hallinnolliset päätökset    5. Toimeenpano ja viestintä    6. Jatkuva kehittäminen
 

Vaihe 6: Jatkuva kehittäminen

 • Palautteet

  Palvelulupaus työkaluna sekä toimintaa ja taloutta ohjaavana välineenä on ajassa elävä prosessi.  Palautekanavien kehittämisen lisäksi asiakkailta saatu palaute muodostetaan osaksi maakunnan johtamisjärjestelmää ja raportointia. 

 • Mittaaminen

  Jalkauta palvelulupauksen keskeiset mittarit konsernin eri osiin. Huomioi mittareiden valinnassa tulos-mittareiden ja edistymisen seurannan mittareiden kattavuus.  

 • Analysointi

  Systemaattinen ja jatkuva kehittäminen edellyttää olemassa olevan tiedon koostamista sekä nykyisen toiminnan arviointia tiedon pohjalta. Tämä edellyttää palvelulupauksen edistymisen seurannan kytkemistä osaksi johtamisjärjestelmää ja seurannan vastuuttamista. 

 • Arviointi

  Kytke palvelulupauksen vaikutusten arviointi osaksi toiminnan jatkuvaa kehittämistä.  Yhtenä vaihtoehtona on sisällyttää asiakaslähtöinen ajattelu, Lean-kehittämisen periaatteet sekä työkalut osaksi arkityötä.

 • Tuloksena

  Palvelulupauksen seurannan ja arvioinnin mittarit ja indikaattorit ovat valmistuneet tämän työvaiheen myötä. Palvelulupauksen mukainen johtaminen ja jatkuva kehittäminen toteutuvat.