Palvelulupauksen rakentaminen

1. Projektin käynnistäminen    2. Vuoropuhelu ja osallisuus    3. Viranhaltijavalmistelu
4. Hallinnolliset päätökset    5. Toimeenpano ja viestintä    6. Jatkuva kehittäminen
 

Vaihe 1: Projektin käynnistäminen

 • Selvitä reunaehdot

  Kokoa ja analysoi palvelulupaustyöskentelyn tavoitteet suhteessa maakunnan strategiaan ja palvelustrategiaan sekä talouden ja toiminnan ohjausrakenteisiin. Muodosta johtopäätöksistä tiivis yhteenveto (checklist) jatkotyöskentelyä varten. 

 • Resursoi

  Organisoi valmistelusta vastaava ryhmä, muut tarpeelliset ryhmät ja resursoi projekti. Kytke projektin aikataulutus maakunnan muuhun valmistelutyöhön. Tunnista työskentelyn kannalta olennaiset tahot organisaatiossasi sekä muut osallistettavat tahot. 

 • Yhteensovita

  Yhteensovita maakunnan edunvalvonta ja palvelulupausmalli valtakunnallisiin tavoitteisiin.  Palvelulupauksen toteutuminen on mahdollista nostaa keskeiseksi seurattavaksi asiaksi, jolla maakunta pystyy toteamaan valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamisen. Valtio rahoittaa maakuntien palvelut, seuraa niiden toteutumista ja kustannuksia. 

 • Valitse

  Selvitä ja valitse prosessissa käytettävät menetelmät, mallit ja työkalut. Työkalut ja menetelmät voivat olla sosiaalisen median, sähköisten kyselytyökalujen, projektin digitaalisten ratkaisujen seurannan työkaluja tai osallistavia työpaja- ja fasilitointimalleja.

  Osallistamiseen saat vinkkejä:

   

 • Tuloksena

  Käynnistämisvaiheen jälkeen palvelulupausprosessin valmistelu on projektoitu ja resursoitu. Työskentelyn rajaukset ja reunaehdot, keskeiset toimijat ja yhdyspinnat ovat selkiytyneet. Tässä työvaiheessa valmistunut projektisuunnitelma sisältää myös osallisuussuunnitelman.