Palvelulupaus

Sote-järjestämislakiesityksen mukaan maakunnat antavat omat palvelulupauksensa asukkaille järjestämisvastuullaan olevista palveluista.

Palvelulupaus on uusi ohjausväline sosiaali- ja terveydenhuollossa. Julkinen palvelulupaus on maakunnan asukkailleen osoittama tahdonilmaisu siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käytännössä toteutetaan. Tätä kautta on myös mahdollista antaa palautetta ja tehdä ehdotuksia, jotka parantavat palveluja käytännössä.

Palvelulupaukset voivat olla jossain määrin erilaisia. Palvelut eivät kuitenkaan voi poiketa toisistaan saatavuudessa, sillä maakuntien pitää järjestää ihmisille yhdenvertaiset ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Yhdenvertaiset palvelut voivat olla eri tavoin toteutettuja.

Maakunnat antavat omat palvelulupauksensa asukkaille järjestämisvastuullaan olevista palveluista. Palvelulupaus voi koskea kaikkia maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvia palveluja, kuten ehkäiseviä, hoitavia tai korjaavia ja kuntouttavia palveluja. Palvelulupaus ei koske laajemmin sosiaaliturvaa.

Palvelulupauksen toimintamalli on rakennettu sosiaali- ja terveysministeriön ja maakuntien valmistelijoiden yhteistyönä. Palvelulupaus-toimintamallin ja käsikirjan valmistelussa ovat aktiivisesti olleet mukana edustajat Etelä-Karjalan, Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnista.

Palvelulupaus-käsikirja maakuntien valmistelijoille

Katso lisätietoa palvelulupauksesta sote-järjestämislain viimeisimmästä julkaistusta versiosta; sivuilla 452 ja 744. pdf

Palvelulupauksen rakenne -sivu toimii parhainten Firefox-selaimella.

Palvelulupauksen rakenne

Palvelulupauksen tekemisen vaiheet

Lisätietoja:

hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki, STM, p. 02951 63256

PASI-kärkihanke: Julkinen palvelulupaus (stm.fi)