Palvelulupauksen rakenne

Tässä esitellään palvelulupaus ja sen rakenne. Kustakin kohdasta avautuu asiakkaan ja järjestäjän roolit ja toimenpiteet. 

Voit ladata myös Word-pohjan omaan käyttöösi: LINKKI Onko meillä Word-malli?

Lisätietoja: 

hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki, STM, p. 02951 63256

PASI-kärkihanke: Julkinen palvelulupaus (stm.fi)

Lupauksen rakenne

Maakunta tekee palvelulupauksen valitsemistaan palveluista.

ASUKKAAN NÄKÖKULMA

"osallistun ja vaikutan"

JÄRJESTÄJÄN NÄKÖKULMA

"osallisuus, avoimuus"

 • Saatavuus

  • Tarpeeni tunnistetaan.
  • Minulle tärkeät asiat tunnistetaan.
  • Tarpeeni koetan tärkeäksi
  • Saan hyvin tietoa maakuntani palveluista ja lähipalveluista.
  • Kykenen asioimaan omien kykyjeni mukaisesti.
  • Entistä suurempi osa väestöstä saa ensi-sijaisesti sähköisiä palveluita.
  • Joustava saatavuus ja helppous.
  • Palvelut ovat helposti löydettävissä ja niihin on matala kynnys.
  • Resursseja kohdennetaan sähköisiin palveluihin.
  • Avuntarve arvioidaan ensisijaisesti sähköisesti.
  • Tavoite ennalta ehkäiseviin palveluihin.
  • Lähipalvelut on määritelty.
 • Saavutettavuus

  • Minulle tarjotaan erilaisia palvelun toteuttamistapoja, joista voin valita.
  • Ongelmiani pyritään aidosti ratkaisemaan.
  • Sähköisten palveluiden ohjeistus on selkeää.
  • En joudu jonottamaan tarpeettoman kauaa ja pääsen palveluun helposti.
  • Maakunta huolehtii eritasoisten sote-palveluiden tarpeenmukaisesta toteuttamisesta.
  • Lähipalvelut ovat palveluja, joita asiakkaat käyttävät usein ja ainakin osa asiakkaista käyttää niitä toistuvasti, jopa päivittäin.
  • Asiakkaan näkökulmasta lähipalvelut ovat saavutettavissa, esimerkiksi kotiin tarjottavina tai sähköisinä palveluina, lähellä jokapäiväistä elinympäristlä tarjottavina tai liikkuvina palveluina.
  • Kaikkia palveluita ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista hajauttaa ja järjestää lähipalveluina. Tällaisia ovat esimerkiksi harvoin tarvittavat palvelut, jotka edellyttävät erityisosaamista tai kalliita laitteita. Nämä palvelut on perusteltua koota suurempiin kokonaisuuksiin.
 
 
Palvelu- lupaus