Palvelulupauksen rakenne

Tässä esitellään palvelulupaus ja sen rakenne. Kustakin kohdasta avautuu asiakkaan ja järjestäjän roolit ja toimenpiteet. 

Palvelulupauksen rakenne -sivu toimii parhainten Firefox-selaimella.

Lisätietoja

hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki, STM, p. 02951 63256

PASI-kärkihanke: Julkinen palvelulupaus (stm.fi)

Lupauksen rakenne

Maakunta tekee palvelulupauksen valitsemistaan palveluista.

ASUKKAAN NÄKÖKULMA

"osallistun ja vaikutan"

JÄRJESTÄJÄN NÄKÖKULMA

"osallisuus, avoimuus"

 • Saatavuus

  • Tarpeeni tunnistetaan.
  • Minulle tärkeät asiat tunnistetaan.
  • Tarpeeni koetan tärkeäksi
  • Saan hyvin tietoa maakuntani palveluista ja lähipalveluista.
  • Kykenen asioimaan omien kykyjeni mukaisesti.
  • Entistä suurempi osa väestöstä saa ensi-sijaisesti sähköisiä palveluita.
  • Joustava saatavuus ja helppous.
  • Palvelut ovat helposti löydettävissä ja niihin on matala kynnys.
  • Resursseja kohdennetaan sähköisiin palveluihin.
  • Avuntarve arvioidaan ensisijaisesti sähköisesti.
  • Tavoite ennalta ehkäiseviin palveluihin.
  • Lähipalvelut on määritelty.
 • Saavutettavuus

  • Minulle tarjotaan erilaisia palvelun toteuttamistapoja, joista voin valita.
  • Ongelmiani pyritään aidosti ratkaisemaan.
  • Sähköisten palveluiden ohjeistus on selkeää.
  • En joudu jonottamaan tarpeettoman kauaa ja pääsen palveluun helposti.
  • Maakunta huolehtii eritasoisten sote-palveluiden tarpeenmukaisesta toteuttamisesta.
  • Lähipalvelut ovat palveluja, joita asiakkaat käyttävät usein ja ainakin osa asiakkaista käyttää niitä toistuvasti, jopa päivittäin.
  • Asiakkaan näkökulmasta lähipalvelut ovat saavutettavissa, esimerkiksi kotiin tarjottavina tai sähköisinä palveluina, lähellä jokapäiväistä elinympäristlä tarjottavina tai liikkuvina palveluina.
  • Kaikkia palveluita ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista hajauttaa ja järjestää lähipalveluina. Tällaisia ovat esimerkiksi harvoin tarvittavat palvelut, jotka edellyttävät erityisosaamista tai kalliita laitteita. Nämä palvelut on perusteltua koota suurempiin kokonaisuuksiin.
 • Laatu

  • Luotan hyvään ja turvalliseen palveluun.
  • Minulle osoitetuista lupauksista huolehditaan.
  • Saan vaivattomasti ja ymmärrettävästi sen, mitä minulle on luvattu.
  • Sujuvat, oikea-aikaiset, luotettavat, tarpeenmukaiset ja laadukkaat palvelut.
  • Asiakaskokemus laadusta on hyvä.
  • Palveluntarve arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Huolehditaan henkilöstön korkeasta osaamisesta.
  • Toimintaa arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Vaikuttavuus

  • Saan aina tasalaatuista palvelua kanavista ja henkilöistä riippumatta.
  • Toimintakykyni ja terveyteni kehittyminen on keskiössä.
  • Koen, että he aidosti välittävät minusta ja ottavat kokonaisvaltaisen vastuun terveyteeni liittyvissä tilanteissa.
  • Oikea-aikaisilla palveluilla ehkäistään ja vähennetään palveluntarpeita.
  • Tieto palvelun tukena.
  • Toimintakykyisenä kotona.
  • Tiedon/hoidon/palvelun avulla pärjätään itsenäisesti arjessa.
 • Sote-integraatio

  • Saan palveluni oikea-aikaisesti.
  • Tiedän, mistä san tarpeisiini apua.
  • Minua ei juoksuteta, vaan koen, että palveluketjut toimivat kannaltani hyvin.
  • Kun tarvitsen monenlaisia palveluja, tiedän, kuka huolehtii kokonaisuudesta.
  • Palvelut toteutetaan yhteensovitettuina kokonaisuuksina ja palvelut ovat sujuvia.
  • Tiedetään muiden tehtävät palveluketjussa.
  • Palvelukokonaisuus on hallussa.
  • Kunnan ja maakunnan yhdyspinnat ovat toimivia.
  • Järjestäjän ja tuottajan integraatio on toimivaa. Esimerkiksi paljon palveluja tarvitsevien palveluja koordinaoidaan ja ohjataan.
  • Palveluketjun aukkoja kehitetään.
 
 
Palvelu- lupaus