Palvelukuvaukset

Maakuntavalmistelun tiekartan palvelut -ryhmä päätti vuoden vaihteessa, että Alueuudistus.fi –sivuilla olevaa valmistelijoille suunnattua maakuntien tiekarttaa täydennetään palvelukokonaisuuksia ja palveluja selittävillä teksteillä. Työryhmä määritteli kuvasta varten pohjan, jolla kaikki maakuntien tulevia palveluita kuvataan.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on työstetty kuvaukset kasvupalveluista, alueiden kehittämisestä sekä kotoutumisen edistämisestä. Kuvaukset perustuvat lainsäädännön tämänhetkiseen valmisteluaineistoon, joten kuvauksia päivitetään lainsäädäntöprosessien edetessä.

Kasvupalvelujen palvelukuvaus

Alueiden kehittämisen tehtävät

Kotoutumisen palvelukuvaus