FI SV

Palvelukeskukset 

Maakunta- ja sote-uudistuksen osana maakuntien omistukseen ja ohjaukseen perustetaan yhteisiä valtakunnallisia palvelukeskuksia, joihin kootaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tarvitsemia tukipalveluja. Palvelukeskusten perustamisen tavoitteena on luoda säästöjä, yhtenäistää toimintatapoja ja tarjota parasta osaamista kaikkien maakuntien käyttöön. Tällöin varmistetaan tasainen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa. 

Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskuksena toimii Maakuntien tilakeskus Oy. Tutustu tarkemmin tilakeskukseen. 

ICT-palvelukeskusyhtiöt

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy perustettiin 3.7.2017. ICT-palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa ja tarjota maakunnille asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkia markkinoilta ja yhteistyökumppaneiltaan tarvittavia ohjelmistoja ja muita ratkaisuja. Yhtiön keskeisiä palveluja ovat myös muutokseen liittyvät tukitehtävät sekä palvelujen siirrot. 

Valtioneuvosto päätti 31.8.2017 perustaa SoteDigi Oy:n. Se kehittää uusia kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja. Digitalisaatiolla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutosta ja palvelujen tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamista. SoteDigi-yhtiön palveluilla luodaan edellytyksiä näiden muutosten aikaansaamiseksi.

Lue lisää Vimanasta ja SoteDigistä

Hetli Oy lakkautettiin 

Hetli Oy:n oli tarkoitus vastata tulevien maakuntien palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä. Palvelukeskus päätettiin kuitenkin lakkauttaa. 

Tiedote 18.1.2018: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy:ta koskeva sääntely poistetaan hallituksen esityksistä