Palveluiden yhteiskehittämisen prosessi

 • Tietoa kerätään asiakkailta ja henkilöstöltä.

  • palautejärjestelmät
  • kyselyt
  • arkityössä saatu palaute.
 • Valitaan kehittämiskohde palautteiden perusteella

  • johto varmistaa resurssit ja sitoutuu kehittämiseen
  • osallisuuskoordinaattori valmistelee
  • avoin viestintä on joka vaiheessa tärkeää.
 • Pohdittavaa:

  • Asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien rekrytointi
  • Minkälaista asiantuntijuutta tarvitaan?
  • Menetelmien valinta
  • Miten asiakkaat osallistetaan ja osallistuminen mahdollistetaan?
 • Prosessi:
  1. Määritellään yhteiset tavoitteet
  2. Asiakkaat ja työntekijät työskentelevät tasavertaisesti
  3. Ratkaisuehdotukset
  Yhteiskehittämisen valmennusta esim. kehittäjäkahviloiden avulla.

  Myös johdon osallistuminen tärkeää.

 • Kenelle ja koska raportoidaan?

  • ensin johdolle
  • osallistuneet toivovat saavansa tietoa tuloksista
  • avoimuus tärkeää.
 • Miten otetaan tulokset parhaiten käyttöön ja käytäntöön?

  • suunnitellaan muutokset toimintatapoihin
  • muutoksia voi tehdä kokeilujen kautta.
 • Arviointi on olennainen osa kehittämistä.

  • toteutuivatko tavoitteet?
  • onko laatu suunnitellun mukaista?
  • asiakkaat ja henkilöstö mukaan arviointiin.
 • Uuden palvelun tai toimintatavan vakiinnuttaminen

  • juurrutetaan uusi tapa toimia
  • selvät ohjeet ja säännöt
  • henkilöstö avainasemassa.