Opiskeluterveydenhuolto

Julkisesti rahoitetut opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat tarjolla opiskelijoille kaikkialla Suomessa. Jatkossa kaikkien korkeakouluissa opiskelevien opiskeluterveydenhuolto järjestetään samalla tapaa.

Nykyisin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) hoitaa opiskeluterveydenhuollon palvelut yliopisto-opiskelijoille. Vuodesta 2021 alkaen nämä palvelut laajenevat myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Tarkoituksena on, että korkeakouluopiskelijat saavat yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut koko maassa.

Korkeakouluopiskelijoiden palveluiden järjestämisestä vastaisi jatkossa Kansaneläkelaitos ja niiden tuottamisesta YTHS. Korkeakouluopiskelijoilta perittäisiin pakollinen veroluonteinen terveydenhoitomaksu.

Lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva saisi opiskeluterveydenhuollon palvelut oman maakunnan järjestäminä.

Jokainen opiskelija voisi edelleen käyttää terveyskeskuksen - jatkossa sote-keskuksen - palveluita, silloin kun on kysymys muusta kuin opiskeluterveydenhuoltoon liittyvästä asiasta.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon rahoitus

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon kokonaisrahoitus muodostuu valtion ja opiskelijoiden rahoitusosuuksista. Opiskelijoilta perittävillä terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan 23 prosenttia ja valtion varoista rahoitetaan 77 prosenttia opiskeluterveydenhuollon hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Karkean arvion mukaan terveydenhoitomaksu vuoden 2021 tasossa olisi lukuvuodessa noin 77 euroa, joka pitäisi maksaa kahdessa erässä. Terveydenhoitomaksun perisi Kansaneläkelaitos.

Lakimuutoksen valmistelu ja aineistot

Lakiluonnos oli lausunnolla 18.5.2018 asti. 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, STM, p. 02951 63389
hallitusneuvos Anne Koskela, STM, p. 02951 63384
hallitusneuvos Liisa Katajamäki, STM, p. 02951 63329