Omaisuusjärjestelyt uudistuksessa

Sote- ja maakuntauudistukselle asetettujen tavoitteiden on toteuduttava myös omaisuuteen liittyvissä ratkaisuissa. Koko uudistuksen tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä hiljennetään julkisen talouden kustannusten kasvua 3 miljardia euroa ja vaikutetaan kestävyysvajeen hallitsemiseen. Omaisuuteen liittyvillä ratkaisuilla ei vaaranneta kuntien selviytymistä jäljelle jäävistä tehtävistään.

Voimaanpanolain luonnoksen mukaan maakunnan tehtävissään tarvitsema omaisuus turvataan maakunnan käyttöön osin omaisuuden siirrolla ja osin vuokraamalla. Luonnoksen mukaan lakisääteiset kuntayhtymät siirtyvät varoineen ja velkoineen maakuntiin. Kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien rakennukset eivät siirry, vaan maakunnat vuokraavat toimitilat yhteisen vuokrasopimuspohjan mukaisesti. Siirtymäkauden ajaksi maakunta vuokraa kaikki sen järjestämisvastuulle kuuluvan toiminnan käytössä olevat tilat. Siirtymäkauden jälkeen maakunta arvioi tilatarpeensa.

Mahdollisesti tyhjilleen jäävien kiinteistöjen osalta kunnille voidaan myöntää valtionavustusta tai harkinnanvaraista korotettua valtionosuutta. Lisäksi kunnille annetaan tukea kiinteistökehitykseen ja markkinointiin. 

Kuntien irtain omaisuus siirtyy maakunnalle

Maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä kuntien irtain omaisuus siirtyy maakunnalle. Uudistuksen jatkovalmisteluna selvitetään tulevaisuudessa mahdollisesti käyttöä vaille jäävien toimitilojen määrää ja etsitään keinoja, joilla käyttämättömien tilojen vaikutusta kuntatalouteen lievennetään.

Maakunnille perustetaan yhteinen ammattimainen toimitilapalveluja tuottava kiinteistöyhtiö. Näin taataan toimintaa tukevat tilat, toimiva palveluverkko ja hyvä tilojen käyttöaste. Toimitilapalveluilla on osaaminen erityiskiinteistöjen suunnitteluun, rahoitukseen ja investointeihin siten, että tilat tukevat toimintaa ja ottavat huomioon tulevaisuuden tarpeet, mm. uuden hoitoteknologian ja digitalisaation. (ks. Palvelukeskukset)

Lisätietoja:

Ylijohtaja Helena Tarkka, VM p. 02955 30141
Lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen, VM, p. 0295 530 820
Johtaja Raija Volk, STM p. 02951 63263