Muutostuki

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö tarjoavat järjestelmällistä muutostukea kuntien, kuntayhtymien ja perustettavien maakuntien muutostyön tueksi.

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja on vaihtumassa, uusi muutosjohtaja aloittaa loka- marraskuussa 2017. Sote-uudistuksen muutosjohtaja on Sinikka Salo. Muutosjohtajat vastaavat kansallisesta muutostuesta alueille ja vetävät uudistusten valtakunnallisia toimeenpanoryhmiä.

Sote- ja maakuntauudistuksen muutosta ja toimeenpanoa valmistellaan sekä yhteisissä valmisteluryhmissä että erikseen sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmissä. Osa valmisteluryhmistä on valtakunnallisia. Lisäksi kaikissa 18 maakunnassa on sote-uudistuksen ohjausryhmä. Valmisteluryhmien tehtävänä on tukea maakuntia muutossuunnitelman laadinnassa ja toimeenpanossa.

Muutosjohdon akatemia

Muutostukeen liittyy myös Muutosjohdon akatemia, joka tarjoaa valmennusta keskeisille alueellisille toimijoille. 


Lisätietoja:

sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo, STM, p.0295 163 012, [email protected]