Förändringsledarnas besök i landskapen 2017

Förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen Sinikka Salo och förändringsledaren för landskapsreformen Pauli Harju besöker under våren 2017 de blivande landskapen för att diskutera social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Temat för besöken är Social- och hälsovårdsreformen och ett sektorsövergripande landskap, och syftet med besöken är att stödja reformens regionala beredning.  Vid mötena diskuteras aktuella frågor om den nationella beredningen. Under besöken behandlas bildandet av nya landskap och ordnandet av de tjänster som hör till landskapen.

Mötena är öppna för alla intresserade och i synnerhet för personer som deltar i beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Mötena inleds med en offentlig del där förändringsledarna Salo och Harju presenterar aktuella frågor som gäller beredningen.

I mötena deltar också sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

Tidtabellen för besöken i landskapen och materialen uppdateras på den här sidan allteftersom närmare information om besöken fastställs.

torsdag 16.2. Imatra, Södra Karelen

fredag 17.2. Kotka, Kymmenedalen

onsdag 22.2. Jakobstad, Österbotten

torsdag 23.2. Kannus, Mellersta Österbotten

fredag 24.2. Ylivieska, Norra Österbotten

tisdag 28.2. Nyslott, Södra Savolax

onsdag 8.3. Forssa, Egentliga Tavastland

torsdag 9.3. Sastamala, Birkaland

fredag 10.3. Raumo, Satakunta

onsdag 15.3. Heinola, Päijänne-Tavastland

torsdag 16.3. Äänekoski, Mellersta Finland

onsdag 22.3. Salo, Egentliga Finland

fredag 24.3. Kurikka, Södra Österbotten

fredag 31.3. Torneå, Lappland

onsdag 5.4. Sotkamo, Kajanaland

torsdag 6.4. Lieksa, Norra Karelen

fredag 7.4. Idensalmi, Norra Savolax

torsdag 1.6. Borgå, Nyland

 

Ytterligare uppgifter

Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman (SHM), tfn 0295 163 290, [email protected]
Suvi Savolainen, överinspektör (FM), tfn 0295 530 122, [email protected]

Mediekontakt

Minna Rantala, projektinformatör (SHM), tfn 0295 163 042, [email protected]