Muutosjohdon akatemia

Muutosjohdon akatemia rakennettiin tukemaan muutosjohtajia ja heidän joukkojaan sekä maakuntien johtajia maakunta- ja sote-uudistuksessa. Muutosjohdon akatemian tehtävänä on ollut tarjota muutoksen tueksi valmennusta, asiantuntijoiden tukea, vertaiskertomuksia, parhaiden käytäntöjen jakamista sekä keskustelufoorumi.

 

Valmennukset ja työpajat

Muutosjohdon akatemia toteutti vuosien 2017–2019 aikana kolme laajempaa valmennuskokonaisuutta. Ensimmäinen valmennuskokonaisuus keskittyi maakunnan konsernijohtamisen keskeisiin kompetenssialueisiin. Käsiteltyjä teemoja olivat muun muassa strategiatyö ja muutoksen johtaminen, innovatiiviset hankinnat ja tiedolla johtaminen. Toinen valmennuskokonaisuus keskittyi maakunnan uuden järjestäjäroolin kannalta keskeisiin strategisiin kysymyksiin. Käsiteltyjä teemoja olivat muun muassa maakunnan keskeiset strategiset valinnat ja johtamismallit, palvelustrategia, vaikuttavuus sekä markkina- ja ohjausmekanismit. Kolmas valmennuskokonaisuus keskittyi maakuntien keskeisten valmistelijoiden liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen. Koulutusohjelma toteutettiin yhteiskehittämishankkeena viiden yliopiston johtamiskoulutukseen erikoistuneen organisaation kanssa. Koulutusohjelmassa käsiteltyjä teemoja olivat strategiatyö ja konsernin johtaminen, asiakaskokemus ja kilpailukyvyn rakentaminen, vaikuttavuus, johtamisjärjestelmät ja tuloksellisuuden johtaminen sekä uudistaminen ja ihmisten johtaminen. Lisätietoa valmennusohjelmasta löytyy täältä sekä yhteiskehittämishankkeen raportista.

Muutosjohdon akatemia toteutti vuosina 2017–2019 yhteensä 40 valmennusta, joista 27 toteutettiin yhteistyössä yliopistojen kanssa. Kurssipäiviä oli yhteensä 71 ja valmennettavia noin 1900.

Muutosjohdon akatemia toimi maakunta- ja sote-uudistuksen muutostuen Tilannekeskuksessa valtiovarainministeriössä. Uudistuksen valmistelun päätyttyä, Muutosjohdon akatemian toiminta on siirtynyt osaksi HAUS Kehittämiskeskus Oy:tä.

 

Yhteystiedot

Katja Kolehmainen, projektijohtaja, KTT

katja.kolehmainen(a)haus.fi; 040 681 4150

Heta Hytönen, projektikoordinaattori, KTM

heta.hytonen(a)haus.fi; 040 681 4159

Eevi Heikkinen, koulutussuunnittelija, VTM

eevi.heikkinen(a)haus.fi; 040 680 3277

Emmi Sarttila, koulutussuunnittelija, FM

emmi.sarttila(a)haus.fi; 040 681 4241