FI SV

Muutosjohdon akatemia

Muutosjohdon akatemia on rakennettu tukemaan muutosjohtajia ja heidän joukkojaan sekä maakuntien uusia johtajia tärkeässä tehtävässä Suomen suurimmassa muutoksessa. Maakuntahallinto ja maakunnalle siirtyvien palvelujen järjestäminen uudistuvat perusteellisesti, suurimpana sosiaali- ja terveyspalvelut. Muutoksen taitava johtaminen korostuu.

Muutos tapahtuu maakunnissa. Muutosjohdon akatemia tarjoaa muutoksen tueksi valmennusta, asiantuntijoiden tukea, vertaiskertomuksia ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä keskustelufoorumin. 

Valmennukset ja työpajat

Jatkuvasti kehittyvä ja yhä moniulotteisemmaksi muodostuva toimintaympäristö vaatii nyt ja tulevaisuudessa uudenlaista johtajuutta. Erityisesti julkisen ja yksityisen toiminnan rajapintojen hämärtyminen ja globaalien liike-elämän megatrendien vaikutus suomalaisessa liike-elämässä haastavat johtoa uusin tavoin. Valmennukset ja työpajat käyvät teemoittain läpi näitä muutosjohtamisen suuria kysymyksiä. Käsittelemme käytännönläheisesti muutoksen mahdollisuuksia ja pullonkauloja, ja tarjoamme viitekehyksiä ja työkaluja sovellettaviksi erikokoisten maakuntien kehittämiseen. Tilaisuuksiamme vetävät yliopistojen, liike-elämän sekä julkisen sektorin parhaat asiantuntijat.

Kevään 2019 aikana toteutamme maakuntien johdolla työpajasarjan, jossa syvennytään maakuntien palvelutuotannon ohjauksen kannalta seuraaviin keskeisiin teemoihin:

  • järjestäjän organisoituminen ja palvelutuotannon ohjauskokonaisuus (11.3)
  • sopimusjohtaminen (25.3.)
  • valinnanvapauspalvelujen ohjaus (6.5.)
  • oman tuotannon ohjaus  (15.5.)
  • konserniohjaus (5.6.)
  • maakunnan valvontatehtävä (18.6.)
     

Työpajat ovat jatkoa syksyllä toteutettuun valmennussarjaan, jossa käsiteltiin maakuntien johdon strategisia valintoja, asiakastarpeeseen ja palvelustrategiaan liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä markkina- ja ohjausmekanismien vaikutuksia maakuntien toimintakenttään.


Muutosjohdon akatemia toimii monien kumppaneiden lisäksi tiiviissä yhteistyössä maamme parhaimpien johtamiskoulutuskeskusten kanssa. 2018-2019 aikana toteutamme viiden yliopiston kanssa liiketoimintaosaamisen valmennusohjelman maakuntien ylimmälle ja keskijohdolle yhteiskehittämisen pilottina. Valmennusohjelma keskittyy julkis-yksityisen toiminnan muuttuviin rajapintoihin tulevaisuuden johtamis- ja toimintamalleissa. Lisätietoa valmennusohjelmasta: https://liiketoimintaosaamisenvalmennus.fi .

Muutosjohdon akatemia toimii sote- ja maakuntauudistuksen muutostuen tilannekeskuksessa Valtiovarainministeriössä.

Lisätietoja valmennuksista saatte tiimiltämme:

 

                                   

Katja Kolehmainen, projektijohtaja, KTT
puh. 029 553 0005, katja.kolehmainen(at)vm.fi

Heta Hytönen, projektikoordinaattori, KTM

puh. 029 553 0687, heta.hytonen(at)vm.fi