FI SV

Muutosjohdon akatemia

Muutosjohdon akatemia on rakennettu tukemaan muutosjohtajia ja heidän joukkojaan sekä maakuntien uusia johtajia tärkeässä tehtävässä Suomen suurimmassa muutoksessa. Maakuntahallinto ja maakunnalle siirtyvien palvelujen järjestäminen uudistuvat perusteellisesti, suurimpana sosiaali- ja terveyspalvelut. Muutoksen taitava johtaminen korostuu.

Muutos tapahtuu maakunnissa. Muutosjohdon akatemia tarjoaa muutoksen tueksi valmennusta, asiantuntijoiden tukea, vertaiskertomuksia ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä keskustelufoorumin. 

Valmennukset

Jatkuvasti kehittyvä ja yhä moniulotteisemmaksi muodostuva toimintaympäristö vaatii nyt ja tulevaisuudessa uudenlaista johtajuutta. Erityisesti julkisen ja yksityisen toiminnan rajapintojen hämärtyminen ja globaalien liike-elämän megatrendien vaikutus suomalaisessa liike-elämässä haastavat johtoa uusin tavoin. Valmennukset käyvät teemoittain läpi näitä muutosjohtamisen suuria kysymyksiä. Käsittelemme käytännönläheisesti muutoksen mahdollisuuksia ja pullonkauloja, ja tarjoamme viitekehyksiä ja työkaluja sovellettaviksi erikokoisten maakuntien kehittämiseen. Valmennuksia vetävät yliopistojen, liike-elämän sekä julkisen sektorin parhaat asiantuntijat.


Syksyn 2018 aikana toteutamme järjestämiseen keskittyvän räätälöidyn valmennusohjelman maakuntien johdoille esille nousseista tärkeistä teemoista. Valmennuksissa käydään dialogia strategisista valinnoista, asiakastarpeesta ja palvelustrategiasta, sekä markkina- ja ohjausmekanismeista.


Muutosjohdon akatemia toimii monien kumppaneiden lisäksi tiiviissä yhteistyössä maamme parhaimpien johtamiskoulutuskeskusten kanssa. Yhteiskehittämisen pilottina toteutamme tulevan syksyn ja kevään aikana viiden yliopiston kanssa liiketoimintaosaamisen valmennusohjelman maakuntien ylimmälle ja keskijohdolle. Valmennusohjelma keskittyy julkis-yksityisen toiminnan muuttuviin rajapintoihin tulevaisuuden johtamis- ja toimintamalleissa. Lisätietoa valmennusohjelmasta: https://liiketoimintaosaamisenvalmennus.fi .

Muutosjohdon akatemia toimii sote- ja maakuntauudistuksen muutostuen tilannekeskuksessa Valtiovarainministeriössä.


Lisätietoja valmennuksista saatte tiimiltämme:
 

Lisätietoja:

                                   

Katja Kolehmainen, projektijohtaja, KTT
puh. 029 553 0005, katja.kolehmainen(at)vm.fi

Heta Hytönen, projektikoordinaattori, KTM

puh. 029 553 0687, heta.hytonen(at)vm.fi