Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattilas besök i landskapen, våren 2017

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila fortsätter att besöka landskapen under 2017 och ordnar i de blivande landskapen diskussionsmöten om social- och hälsovårdsreformen. Diskussionsmötena är öppna för social- och hälsovårdsaktörer och beslutsfattare från kommuner, samkommuner, landskap, läroanstalter och organisationer och för företagare i social- och hälsobranschen.

Vid diskussionsmötena betonar social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila i synnerhet frågor som gäller finansiering och personal.

Information om tidtabellen, anmälan och programmet för mötena finns på den här sidan. Eftersom ändringar är möjliga lönar det sig att kontrollera de uppdaterade uppgifterna närmare det angivna datumet.

Tidtabellen kompletteras allteftersom datumen för besöken fastställs.

 

tisdag 10.1.2017 Villmanstrand, Södra Karelen

fredag 20.1.2017 Jyväskylä, Mellersta Finland

fredag 3.2.2017 Rovaniemi, Lappland

fredag 24.3. Sastamala, Pirkanmaa
 

Ytterligare uppgifter

Tiina Ullvén-Putkonen, specialmedarbetare, [email protected], tfn 0295 163 106