Mikä on sote-uudistus -kuva tekstinä

Sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2021 hallituksen lakiesityksen mukaisesti.

Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat.

Nykyisin kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Vuodesta 2021 alkaen kotimaakuntasi on vastuussa siitä, että saat tarvitsemasi sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnat vastaavat jatkossakin mm. päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

Mitä ovat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut?

Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat palveluja, jotka valtio rahoittaa verovaroilla.

Julkisia palveluja ovat esimerkiksi:

 • terveydenhuolto
 • sairaalapalvelut
 • hammashoito
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • äitiys- ja lastenneuvolat
 • aikuissosiaalityö
 • lastensuojelu
 • vammaispalvelut
 • vanhusten asumispalvelut
 • kotihoito
 • kuntoutus.

Miksi sote-uudistus tarvitaan?

Ihmiset eivät saa tällä hetkellä yhdenvertaisesti palveluja eri alueilla. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tehottomia toimintatapoja, jotka lisäävät jonoja ja kustannuksia.

Suomalaiset ikääntyvät ja hoivantarve kasvaa. Työikäisiä ihmisiä on jatkossa vähemmän. Tämä yhtälö tuo vuosi vuodelta vähemmän verotuloja. Jo nyt valtio ottaa joka vuosi lisää velkaa palvelujen rahoittamiseen.

Sote-uudistuksen tavoitteet

Sote-uudistuksen päämääränä on, että kaikki Suomen asukkaat saavat sosiaali- ja terveyspalveluja laadukkaasti ja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on, että ihmisten hyvinvointi- ja terveyserot vähenevät. Sosiaali- ja terveyspalveluissa otetaan käyttöön parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat.

Saat tarvitsemasi tuen ja palvelut oikeaan aikaan

Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelut pelaavat hyvin yhteen. Siirryt palvelusta toiseen aiempaa sujuvammin. Pääset oikeaan aikaan lääkäriin ja muihin palveluihin.

Lähipalvelut monipuolistuvat

Kaupungeissa lähipalvelut tarjotaan hyvien kulkuyhteyksien varrella siellä, missä ihmiset muutenkin asioivat. Toimipisteissä tarjottavia sosiaali- ja terveyspalveluja täydennetään verkkopalveluilla ja kotiin tuotavilla palveluilla. Haja-asutusalueilla myös liikkuvat palvelut helpottavat ihmisten arkea.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin voi vaikuttaa

Voit vaikuttaa omiin palveluihisi. Voit äänestää maakuntavaaleissa, osallistua esimerkiksi maakunnan nuorisovaltuustossa, vanhus- ja vammaisneuvostoissa tai asiakasraadissa.

Oikeus käyttää äidinkieltä

Asiakkaana sinulla on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Jos yhteistä kieltä ei ole, henkilökunnan pitää varmistaa, että ymmärrät, miten asiaasi hoidetaan.

Työterveyshuolto toimii jatkossakin

Työssä käyvät voivat asioida työterveyshuollossa tai sote-keskuksessa kuten nykyisinkin. Saat tarvittaessa kuntoutusta, jotta työllistyminen ja työssä jatkaminen helpottuu.

Valinnanvapaus parantaa palveluihin pääsyä

Voit valita julkisen tai yksityisen sosiaali- ja terveyskeskuksen ja hammashoitolan. Asiakasmaksut ovat samat. Myös monissa muissa palveluissa voit valita nykyistä yksilöllisemmin sinulle sopivan palveluntarjoajan.

Tukea lapsiperheen arkeen

Lapsiperheiden palvelut tuodaan lähelle perhettä ja helposti saataville. Perhekeskukset tarjoavat monipuolista tukea vanhemmuuteen. Tuttu neuvolasi on osa näitä palveluja. Voit valita perheen tarpeisiin sopivia palveluja yhdessä sovitusti. Älä epäröi ottaa varhain yhteyttä.

Verkkopalvelut säästävät aikaa

Digitaaliset palvelut säästävät aikaa ja matkustamista. Voit esimerkiksi varata ajan netissä tai kysyä ohjeita. Tarvittaessa voit keskustella etälääkärin tai sosiaalityöntekijän kanssa virtuaalisesti nettipalvelussa. Näin voidaan tuoda palveluja syrjäseudullekin. Voit asioida edelleen myös puhelimitse ja kasvokkain. Asiakasneuvontaa lisätään nykyisestä.

Kiireellinen hoito ja tuki turvana

Kuten nykyisinkin, hätätilanteessa voit soittaa numeroon 112 tai mennä lähimpään päivystykseen. Myös sosiaali- ja terveyskeskuksissa voi olla vastaanottoja iltaisin ja viikonloppuisin. Kaikkein vaativimmat toimenpiteet tehdään 12:ssa laajan päivystyksen sairaalassa. Näin varmistetaan osaava ja laadukas hoito.

Maakunta vastaa palveluistasi

Kotimaakuntasi kertoo jatkossa tarkemmin siitä, miten palvelut on järjestetty alueellasi. Uusia maakuntia on uudistuksen jälkeen 18:

 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
 • Satakunta
 • Häme
 • Pirkanmaa
 • Päijät-Häme
 • Kymenlaakso
 • Etelä-Karjala
 • Etelä-Savo
 • Pohjois-Savo
 • Pohjois-Karjala
 • Keski-Suomi
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Pohjanmaa
 • Keski-Pohjanmaa
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Kainuu
 • Lappi

Maakunta alkaa järjestää sosiaali- ja terveyspalvelusi 1.1.2021. Kaikki ei kuitenkaan muutu yhdessä yössä. Voit asioida palveluissasi kuten ennenkin. Valinnanvapaus palveluissa laajenee vaiheittain.