FI SV

Merialuesuunnittelu 

Rannikon maakunnat tulevat laatimaan Suomen alue- ja talousvedet kattavat merialuesuunnitelmat vuoden 2021 alkuun mennessä. Niissä käsitellään pääasiassa energian tuotantoa, liikennettä, kalastusta ja vesiviljelyä, ympäristön- ja luonnonsuojelua, matkailua, virkistyskäyttöä ja puolustuksen tarpeita.

Suunnitelmilla parannetaan edellytyksiä meren kestävän käytön lisäämiselle eli ns. siniselle kasvulle sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamiselle ja ekosysteemien toimintaedellytysten turvaamiselle.

Merialuesuunnittelulla sovitetaan yhteen alueen eri toimintoja. Näin haetaan synergiaetuja ja pyritään välttämään ristiriitojen syntymistä.

Suunnitelmien tulee sopia yhteen keskenään ja mahdollisuuksien mukaan myös naapurimaiden vastaavien suunnitelmien kanssa. Tämän vuoksi ne laaditaan tiiviissä yhteistyössä maakuntien kesken ja yhteistyössä merialuesuunnittelun kehittämisestä ja siihen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä vastaavan ympäristöministeriön kanssa.