FI SV

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakunnat saavat vastuun palvelujen järjestämisestä ja niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta vuonna 2020. Uudistuksen myötä maakuntien tarvitsemista kiinteistöistä – erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin – huolehtii uusi Maakuntien tilakeskus Oy. Yhtiö on perustettu tammikuussa 2017 Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöksi ja toimii tässä vaiheessa Senaatin rahoituksella.

Tilakeskuksen tehtävänä on turvata maakunnille paras kiinteistöjohtamisen osaaminen ja asiantuntemus sekä sitä kautta parhaat toimintaympäristöt niin sosiaali- ja terveydenhoidon palveluille kuin muillekin maakunnan toiminnoille. Yhtiö tarjoaa osaamista kiinteistöjen suunnitteluun, rahoitukseen ja investointeihin. Tavoitteena on, että tilat tukevat toimintaa ja ottavat huomioon tulevaisuuden tarpeet, kuten uuden hoitoteknologian ja digitalisaation. Tilakeskus turvaa merkittävällä hankintavolyymillä ja -osaamisella edellytykset kustannussäästöille.

Yhtiön tarjoamat palvelut

  • Huolehtii kaikista maakunnan toiminnassaan tarvitsemista tiloista vuokranantajan ominaisuudessa.
  • Vuokraa omistamiaan toimitiloja ensisijaisesti maakuntien käyttöön ja muilta vuokraamiaan tiloja ainoastaan maakunnan käyttöön. Vuokra sisältää kiinteistöjen hoidon, kunnossapidon sekä korvauksen pääomakustannuksista.
  • Tekee maakunnan toimijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä rakennuttamiseen liittyvät tarveselvitykset. Investointiin sisältyvät tarveselvitys, hankesuunnitelma ja varsinainen toteutus ja niiden kustannukset ovat osa investointia. 
  • Vastaa kiinteistöjen osalta varautumisesta, valmiussuunnittelusta ja huoltovarmuudesta.

Yhtiön rakentaminen on yhteistyötä

”Rakennamme yhtiötä yhdessä sidosryhmien kanssa palvelemaan tulevia maakuntia eli siis meitä kansalaisia. Siirrämme yhtiön maakunnille heti kun se on mahdollista. Toivon kuntien ja maakuntia valmistelevien tahojen avointa suhtautumista ja osallistumista yhteistyöhön – sillä tavalla pääsemme parhaaseen lopputulokseen”, sanoo Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Olavi Hiekka.

Koska yhtiö maksaa heti toiminnan alussa kaikki maakuntien tilatarpeista aiheutuvat kulut sekä henkilökunnan palkat, sillä tulee olla vuoden 2019 lopulla vähintään toimivat vuokrasopimukset ja maksujärjestelmä. On myös varmistettava, että sote- ja maakuntauudistukseen siirtymävaiheessa palvelut jatkuvat ongelmitta. Yhtiö huolehtii myös, että henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Maakuntien tilakeskuksen toiminnan käynnistyminen etenee vaiheittain. Yhtiön suunnittelu- ja valmistelutyötä on tehty yhdessä laajan, koko maan kattavan asiantuntijaverkoston avulla. Maakuntien asiantuntijoista koostuva projektiorganisaatio jatkaa toimintojen ja palveluiden rakentamista yhdessä muiden asiantuntijaverkostojen kanssa.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat: 

  • Maakuntajohtaja Kari Häkämies, Varsinais-Suomen maakunta
  • Muutosjohtaja Aija Tuimala, Etelä-Karjalan maakunta
  • Hankejohtaja Raija Malmström, HUS
  • Toimitusjohtaja Jari Sarjo, Senaatti-kiinteistöt, pj
  • Budjettineuvos Riku Jylhänkangas, VM, vpj
  • Talousjohtaja Mikko Ahola, Senaatti-kiinteistöt

Lisätietoa yhtiöstä:

Olavi Hiekka, toimitusjohtaja, Maakuntien tilakeskus Oy, p. 0400 252 394, olavi.hiekka(at)maakuntientilakeskus.fi
Katri Laukkanen, viestintäpäällikkö, Maakuntien tilakeskus Oy, p. 044 275 3028, katri.laukkanen(at)maakuntientilakeskus.fi
Maakuntientilakeskus.fi