FI SV

Maakuntavaalit ja osallistuminen

Ylintä päätösvaltaa maakunnissa käyttää maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan maakuntavaaleilla. Ensimmäisten maakuntavaalien tarkka ajankohta selviää sen jälkeen, kun eduskunta on päättänyt maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädännöstä.

Jatkossa maakuntavaalit ovat aina samaan aikaan säännönmukaisten kuntavaalien kanssa. Kuntavaaleja toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuussa seuraavasti: vuosina 2021, 2025, 2029 ja niin edelleen.

Kukin maakuntavaltuusto päättää jatkossa itse kokonsa. Maakuntalaissa säädettäisiin, että pienimmissä maakunnissa valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmassa vähintään 99 valtuutettua. Ensimmäisissä maakuntavaaleissa valtuutettuja valitaan laissa määritelty vähimmäismäärä:
 

Maakunnan asukasluku

Valtuutettuja vähintään

enintään 200 000

59

200 001—400 000

69

400 001—600 000

79

600 001—800 000

89

yli 800 000

99

 

Lisätietoja:

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, OM, puh. 02951 50128, arto.jaaskelainen(at)om.fi