Maakuntavaalit ja osallistuminen

Ylintä päätösvaltaa maakunnissa käyttää maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan maakuntavaaleilla. Ensimmäisten maakuntavaalien tarkka ajankohta selviää sen jälkeen, kun eduskunta on päättänyt maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädännöstä.

Jatkossa maakuntavaalit ovat aina samaan aikaan säännönmukaisten kuntavaalien kanssa. Kuntavaaleja toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuussa seuraavasti: vuosina 2021, 2025, 2029 ja niin edelleen.

Kukin maakuntavaltuusto päättää jatkossa itse kokonsa. Maakuntalaissa säädettäisiin, että pienimmissä maakunnissa valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmassa vähintään 99 valtuutettua. Ensimmäisissä maakuntavaaleissa valtuutettuja valitaan laissa määritelty vähimmäismäärä:

Maakunnan asukasluku Valtuutettuja vähintään
enintään 200 000 59
200 001400 000 69
400 001600 000 79
600 001800 000 89
yli 800 000 99

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, OM, puh. 02951 50128, arto.jaaskelainen(at)om.fi