Maakuntavaalien kustannukset

Maakunta vastaa maakuntavaalilautakunnan toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Kunnat vastaavat nykyiseen tapaan kuntien vaaliviranomaisten toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Poikkeuksellisesti ensimmäisissä maakuntavaaleissa, jotka toimitetaan erillisinä vaaleinaan, oikeusministeriö kuitenkin suorittaa kunnille vaalilain 188 §:n mukaisen kertakorvauksen.