Viestintäryhmä

Maakuntauudistuksen projektiryhmä on asettanut maakuntauudistuksen viestintäryhmän toimikaudeksi 1.9.2017–31.5.2020. Viestintäryhmän puheenjohtajana toimii viestintäpäällikkö Thomas Sund valtiovarainministeriöstä.

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintä toteutetaan valtakunnallisen viestintäryhmän ja sen ohessa toimivan toimitusneuvoston kautta.

Asukkaille suunnatun viestinnän lisäksi huomioidaan tiedottaminen kuntien ja maakuntien poliittisille päätöksentekijöille sekä poliittisille puolueille osana toimivan maakuntademokratian ja demokraattisen osallisuuden rakentamista ja sen edellyttämää viestintää.

Viestintäryhmän tehtävänä on varmistaa yhtenäinen ja tasapainoinen viestintä. Ryhmän erityisenä vastuuna on varmistaa hyvän viestinnän edellytykset yhteistyössä alueiden kanssa ja samalla huolehtia, että uudistuksen kohteena oleville viranomaisille ja henkilöstölle tiedotetaan yhdenmukaisesti, säännöllisesti ja samanaikaisesti uudistuksen etenemisestä. Viestintäryhmä kokoontuu säännöllisesti myös laajennetussa kokoonpanossa.

Toimitusneuvostossa linjataan muun muassa uudistuksen viestinnän painotuksista ja sisällöistä. Toimitusneuvosto on koordinoiva taho, jonka vastuulla on huolehtia että uudistus näyttäytyy hallinnonaloittain kansallisella tasolla tasapuolisena. Ryhmän jäsenet koostuvat pääosin ministeriön viestijöistä.

Ryhmän tehtävät

Viestintäryhmän tehtävänä on varmistaa yhtenäinen ja tasapainoinen viestintä
- suunnitella ja koordinoida uudistuksen viestintää
- varmistaa hyvän viestinnän edellytykset yhteistyössä alueiden kanssa
- varmistaa, että uudistuksen kohteena oleville viranomaisille ja henkilöstölle tiedotetaan yhdenmukaisesti, säännöllisesti ja samanaikaisesti uudistuksen etenemisestä
- lisätä kansalaisten tietoisuutta maakuntauudistuksesta - ihmisillä on oltava tarvittava tieto miksi uudistus tehdään ja miten uudistus vaikuttaa heidän palveluihinsa ja oikeuksiinsa. Lisäksi on kyettävä viestimään miten palveluja jatkossa saa sekä mistä voi saada lisätietoja.

Tutustu tarkemmin: 

Viestintäryhmän asettamispäätös