Valmius ja varautuminen

Valmius- ja varautumistehtävien organisointia valmisteleva valmisteluryhmä
(alueellisten varautumistehtävien valmisteluryhmä)

Ryhmän tehtävänä on 

  • laatia ehdotukset yhteiskunnan turvallisuusstrategian toteuttamisen ja häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumisen koordinaation alueellisen tason järjestämiseksi
  • selvittää, vastaavatko nykyiset viranomaisten toimivaltuudet nopeasti kehittyviin ja monitahoisiin vakaviin häiriötilanteisiin sekä
  • tehdä ehdotukset uudistuksen toimeenpanon edellyttämäksi lainsäädännöksi.

Puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Päivi Nerg sisäministeriöstä ja varapuheenjohtajana vanhempi osastoesiupseeri Jukka Kotilehto puolustusministeriöstä.

Ryhmän tehtävät ja kokoonpano

Pelastustoimen tehtävät siirtyvät maakunnille

Pelastustoimen uudistuksen on tarkoitus edetä yhtä aikaa sote- ja maakuntauudistuksen kanssa niin, että tehtävät siirtyisivät kunnilta maakunnille vuoden 2019 alusta. Lue lisää