Valmisteluryhmät

Projektiryhmän alaisuudessa toimivat seuraavat valmisteluryhmät:

 1. Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen yhteistyöryhmä
   
 2. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (toimialakohtaisten tehtävien maakunnille siirron valmistelua koordinoiva ja ohjaava ryhmä 
  Ryhmän alatyöryhmänä toimii säädösvalmisteluryhmä
   
 3. Maakuntahallinnon ohjauksen ja rahoituksen valmisteluryhmä (ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää sekä uudistuksen edellyttämiä rahoitusjärjestelyjä valmisteleva ryhmä) 
  Maakuntauudistuksen vaikuttavuus- ja kustannustieto -ryhmä
   
 4. Henkilöstösiirrot valtiolta - valmisteluryhmä (valtiolta siirtyvän henkilöstön asemaa ja työhyvinvoinnin turvaamista muutostilanteessa valmisteleva valmisteluryhmä)
   
 5. Maakuntadigi -valmisteluryhmä (maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä ja digitalisaatiota valmisteleva ryhmä)
  Ryhmän alatyöryhmänä toimii maakuntauudistuksen palvelut- ja prosessit-ryhmä 

   
 6.  Alueellisten varautumistehtävien valmisteluryhmä (malmius- ja varautumistehtävien organisointia valmisteleva valmisteluryhmä)
   
 7. Valtion lupa-  ja valvontavirastoa valmisteleva ryhmä
  Ryhmän alatyöryhmänä toimii ICT-ryhmä.
   
 8. Maakuntauudistuksen viestintäryhmä
   
 9. Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöpolitiikkaryhmä
  Ryhmän alatyöryhmänä toimii maakuntien liitoista ja kunnista siirtyvän muita kuin sotetehtäviä hoitavan henkilöstön asemaa ja palvelussuhteiden ehtoja valmisteleva  alaryhmä
   
 10. Maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä 
  Ryhmän alla toimii Muutosjohtajaverkosto.
   
 11. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä siirtyvän henkilöstön palkkojen yhteensovittamista valmisteleva ryhmä 
   
 12. Poikkihallinnollinen yhteistoimintaelin. 
   

22.4.2016 asetetut valmisteluryhmät ja niiden tehtävät ja kokoonpanot
Asettamispäätöksen täydennys (pääsopijajärjestöt) 4.5.2016