Tehtäväsiirrot

Toimialakohtaisten tehtävien maakunnille siirron valmistelua koordinoiva ja ohjaava ryhmä
(maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä) 

Osana maakuntauudistusta siirretään mittava määrä eri toimialojen tehtäviä valtiolta ja kunnista uusille maakunnille. Näiden tehtäväsiirtojen yhteydessä on samalla monissa tapauksissa tarpeen uudistaa myös sisällöllisesti siirrettäviä tehtäviä ja niitä koskevaa lainsäädäntöä vastaamaan toimintaympäristön muutoksia sekä uuden järjestäjätahon (maakunnat) luonnetta. Päävastuu tehtäväsiirtojen ja niiden edellyttämän lainsäädännön valmistelusta kuuluu kullekin ministeriölle hallinnonalallaan.

Ryhmän tehtävänä on koordinoida ja ohjata hallinnonaloilla tapahtuvaa maakunnille siirrettävien tehtävien siirto- ja uudistamisvalmistelua siten, että

  • hallituksen linjaukset toteutuvat;
  • tehtävien siirto sekä tehtäväsisältöjen uudistaminen tapahtuu yhteensopivasti maakuntarakenteen ratkaisujen kanssa
  • tehtäväsiirtojen edellyttämät HE-luonnokset valmistuvat 30.11.2016 mennessä.

Ryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Timo Reina Hämeen liitosta ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Säädösvalmisteluryhmä

Ryhmän alatyöryhmänä toimii säädösvalmisteluryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida siirrettäviä tehtäviä koskevaa substanssilainsäädännön valmistelua. Puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Ilkka Turunen valtiovarainministeriöstä.

Ryhmien tehtävät ja kokoonpanot