Utredningen om reformeringen och samordnandet av statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen

Utredaren, minister Lauri Tarasti överlämnade sin utredning om samordnandet av statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen den 26 januari 2016.

Pressmeddelande
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen: Tarastis arbete utgör ett gott underlag för beslutsfattandet 
Utredning (på finska) 
Presentationsmaterialet vid överlämningstillställningen (på finska) 
Sammandrag om förslag i Lauri Tarastis utredning

Regeringen behandlar utredningen och fattar ett skilt samordningsbeslut om beredningen av regionförvaltningsreformen och uppgifterna som ska överföras till de självstyrande områdena i slutet av januari 2016.

För den fortsatta beredningen av utredningsresultaten och för annan beredning av regionförvaltningsreformen tillsätts en skild projektgrupp. Projektgruppen ska bereda en regeringsproposition och andra åtgärder som behövs för genomföringen av organisationsarrangemangen samt koordinera förändringsprocessen.

Regionförvaltningsreformen, lägesöversikt januari 2016

Utredningens bakgrund och de olika skedena

Regeringen fastslog den 7 november riktlinjerna för regionindelningen, reformeringen av social- och hälsovården samt grundandet av branschöverskridande självstyrande områden. De självstyrande områdena anvisas enligt regeringens beslut förutom social- och hälsovårdsuppgifter även räddningsväsendets och landskapsförbundens uppgifter, NTM-centralernas uppgifter som anknyter till utvecklingen av regionen och näringslivet samt eventuellt även miljö- och hälsoskyddet.  Regeringen fattar i slutet av januari 2016 ett skilt samordningsbeslut om beredningen av regionförvaltningsreformen och uppgifterna som ska överföras till de självstyrande områdena.

Finansministeriet utnämnde den 8 december Lauri Tarasti till utredaren som ska bereda reformeringen av statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen.

Utredare för reformeringen och samordningen av statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen (på finska)

Lauri Tarasti hade i uppdrag att bereda regeringens riktlinjer för den kommande samordningen. Ministerierna understödde utredarens arbete. Utredaren gjorde en mera detaljerad utredning över de statliga regionförvaltningsuppgifter som kunde överföras till de nya självstyrande områdena.  Dessutom övervägde han om dessa uppgifter inkluderade uppdrag som antingen delvis eller helt kunde överföras till kommunerna, och kartlade resurserna som använts för skötseln av dem.

Utredaren skulle också gå igenom överföringen av landskapsförbundens uppgifter samt en eventuell överföring av miljö- och hälsoskyddsuppgifterna till de självstyrande områdena. Utredaren skulle dessutom uppskatta de ovan nämnda uppgiftsöverföringarnas konsekvenser för statens regionförvaltning och centralförvaltningen samt i synnerhet för NTM-centralerna och regionförvaltningsverken. Utredningarna och utvärderingarna utgjorde grunden för regeringens riktlinjer för samordningen av statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen samt för förslaget till lagstiftningsprinciper som utfärdades den 26 januari 2016.

Utredare utnyttjar ministeriernas bakgrundsutredningar vid beredningen av regeringens förslag till riktlinjer

Finansministeriet bad ministerierna utarbeta bakgrundsutredningar om sina respektive verksamhetsområden i anslutning till överföringen av uppgifter till de självstyrande områdena så att utredaren Lauri Tarasti skulle få tillgång till dem senast den 18 december. Utredaren utnyttjade bakgrundsutredningarna vid beredningen av sitt förslag.

Brev till ministerierna om utarbetandet av en bakgrundsutredning, 27.11.2015 (på finska)

Ministeriernas bakgrundsutredningar (på finska):

Kuulemistilaisuus 13. tammikuuta

Valtiovarainministeriö kutsui keskeisimmät tahot selvitystyön kuulemistilaisuuteen keskiviikkona 13.1.2016. Kuulemistilaisuuden yhteinen osuus videoitiin ja video on katsottavissa oheisen linkin kautta.

Ministeri Lauri Tarastin esitys
Ministeri Lauri Tarastin muistio 11.1.2016

Kuulemistilaisuuden muistiinpanot ryhmittäin sekä kirjalliset kannanotot niiltä virastoilta, jotka sellaisen ovat toimittaneet:

Ryhmä 1

Muistiinpanot

Ryhmä 2

Muistiinpanot

Ryhmä 3

Muistiinpanot

Ryhmä 4

Muistiinpanot