Palkkojen yhteensovitus

Sote- ja maakuntauudistusten yhteydessä siirtyvän henkilöstön palkkojen yhteensovittamista valmisteleva ryhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, itsehallintoalueiden perustamisen ja aluehallintouudistuksen valmistelun projektiryhmä (sote-projektiryhmä) sekä maakuntauudistuksen projektiryhmä asettavat yhdessä sote- ja maakuntauudistuksissa maakuntiin sekä maakuntien julkisoikeudellisiin laitoksiin eli palvelulaitoksiin ja palvelutuotantoyhtiöihin siirtyvän henkilöstön palkkojen yhteensovittamista valmistelevan ryhmän toimikaudelle 15.6.2016 - 31.12.2016. Valmisteluryhmän toimikautta jatketaan 31.5.2017 saakka.

Ryhmän tehtävänä on tarkastella sote- ja maakuntauudistusten yhteydessä maakuntiin sekä maakuntien julkisoikeudellisiin laitoksiin eli palvelulaitoksiin ja palvelutuotantoyhtiöihin siirtyvän henkilöstön palkkojen yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä ja palkkojen yhteensovittamisen ohjauksessa käytettävissä olevia keinoja sekä valmistella asiaa koskeva esitys. Mahdollisesta säädösvalmistelusta vastaa valtiovarainministeriö.

Valmistelun tarvitsemat linjaukset tehdään reformiministeriryhmässä ja annetaan tiedoksi henkilöstöpolitiikkaryhmälle.

Työryhmän puheenjohtajana toimii projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriöstä.

Sote- ja maakuntauudistusten yhteydessä siirtyvän henkilöstön palkkojen yhteensovittamista valmistelevan ryhmän asettamispäätös