Maakuntadigi

Maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä ja digitalisaatiota valmisteleva ryhmä
(Maakuntadigi -valmisteluryhmä) 

Ryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen 5.4.2016 linjauspäätöksen mukaan maakunnille siirtyviä tehtäviä koskien ehdotukset maakuntien

  • tietohallinnon kansallisesta ohjauksesta;
  • yhteisistä tietojärjestelmistä sekä näiden omistajuus- ja kehittämismallista;
  • ICT-palveluiden integraatiosta maakuntien välillä;
  • ICT-palveluiden integraatiosta maakunta-valtio –suhteessa;
  • määritellä ehdotustensa mukaisten ratkaisujen rajapinnat ja riippuvuussuhteet suhteessa soten digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto –ryhmään

Ryhmän tulee toimia tiiviissä yhteistyössä sote-uudistuksen digitalisaatio- valmisteluryhmän kanssa.

Puheenjohtajana toimi 14.10.2016 saakka valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen valtiovarainministeriöstä. Uutta puheenjohtajaa ei ole vielä nimetty. Varapuheenjohtajana toimii ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen valtiovarainministeriöstä.

Ryhmän tehtävät ja kokoonpano

Maakuntauudistuksen palvelut ja prosessit -ryhmä

Maakuntadigi-valmisteluryhmä asetti 13.6.2016 alaryhmäkseen maakuntauudistuksen palvelut ja prosessit -ryhmän. Ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä myös muiden maakuntauudistuksen valmisteluryhmien kanssa.

Ryhmän tehtävänä on erityisesti varmistaa, että nykyisen valtion aluehallinnon (ELY-keskukset, aluehallintovirastot ja TE-toimistot) käynnissä olevaa palveluiden ja prosessien kehitystyötä jatketaan koordinoituna kokonaisuutena sekä tukea ja koordinoida tarvittavin osin muiden kuin sotetehtävien siirtoja kunnallishallinnolta maakuntiin niin, että maakuntauudistuksen alkaessa alueilla toimiville asiakkaille tarjotaan riittävät ja laadukkaat palvelut.

Työryhmän asettamispäätös