Henkilöstöpolitiikkaryhmä

Valmisteluryhmä lakkautettu 21.2.2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, itsehallintoalueiden perustamisen ja aluehallintouudistuksen valmistelun projektiryhmä sekä maakuntauudistuksen projektiryhmä ovat asettaneet yhdessä sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöpolitiikkaryhmän toimikaudelle 15.6.2016 - 15.4.2019.

Henkilöstöpolitiikkaryhmän tehtävänä on

  • koordinoida sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöasioiden valmistelua
  • valmistella perustettavien maakuntien henkilöstöpoliittisia linjauksia
  • seurata sote-uudistuksen henkilöstön asema – työryhmän aiemmin tekemien esitysten etenemistä
  • valmistella ehdotukset asetettavan alatyöryhmän esityksestä maakuntien liitoista ja kunnista siirtyvän muita kuin sote-tehtäviä hoitavan henkilöstön asemasta ja palvelussuhteiden ehdoista uudistuksessa sekä ehdotukset maakuntien palvelukseen siirtyviksi ryhmiksi ja eläkkeiden määräytymiseksi sekä
  • valmistella asetettavan alatyöryhmän esityksestä mahdolliset muut sote- ja maakuntauudistuksen edetessä esille nousevat maakuntien liitoista ja kunnista siirtyvää henkilöstöä koskevat asiat.

Henkilöstöpolitiikkaryhmän asettamispäätös

Maakuntien liitoista ja kunnista siirtyvän muita kuin sote-tehtäviä hoitavan henkilöstön asemaa ja palvelussuhteiden ehtoja valmisteleva alaryhmä

(Muu siirtyvä henkilöstö -ryhmä)

Alatyöryhmä lakkautettu samalla kun henkilöstöpolitiikkaryhmäkin 21.2.2017

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöpolitiikkaryhmä on asettanut alaryhmän, joka valmistelee maakuntien liitoista ja kunnista siirtyvän, muita kuin sote-tehtäviä hoitavan henkilöstön asemaa ja palvelussuhteiden ehtoja koskevia asioita. Ryhmän toimikausi on 15.9.2016 – 15.4.2019.

Ryhmän tehtävänä on

  • valmistella henkilöstöpolitiikkaryhmälle esitys maakuntien liitoista ja kunnista siirtyvän, muita kuin sote-tehtäviä ja soten tukipalvelutehtäviä hoitavan (mm. pelastustoimen, maatalouslomituksen ja ympäristöterveydenhuollon) henkilöstön asemasta ja palvelussuhteiden ehdoista uudistuksessa koskevista asioista sekä
  • valmistella henkilöstöpolitiikkaryhmälle esitys mahdollisista muista sote- ja maakuntauudistuksen edetessä esille nousevista, maakuntien liitoista ja kunnista siirtyvää henkilöstöä koskevista asioista.

Ryhmän puheenjohtajana toimii lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki valtiovarainministeriöstä.

Ryhmän asettamispäätös ja kokoonpano

Henkilöstösiirrot valtiolta valmisteluryhmä

Puheenjohtaja Kimmo Puolitaival vlogi muutoksen johtamisesta ja henkilöstöpolitiikan periaatteista, 27.9. pidetty kokous.

Maakuntauudistuksessa valtion henkilöstön osalta noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatetta. Tiedote  24.8. ja esitysmateriaali (Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä, maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016)