Ajankohtaista maakuntauudistuksesta

Maakuntauudistuksen täytäntöönpano ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointi, lausuntokierros 24.4. - 19.6.2017

Valtiovarainministeriö on lähettänyt hallituksen esitysluonnoksen maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta lausunnolle 24. huhtikuuta. Materiaalit

Reformiministeriryhmän linjaus 9.2.2017

Sisäministeriö vastaa vuoden 2019 alusta suoraan alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnallisesta yhteensovituksesta maakuntien kesken ja keskushallinnon tasolla. Näin varautumisesta muodostuu valtakunnallinen kokonaisuus, joka perustuu valtioneuvostossa ja ministeriöissä päätettyihin sekä niitä avustavassa Turvallisuuskomiteassa linjattuihin varautumista koskeviin periaatteisiin. Reformiministeriryhmä linjasi asiasta kokouksessaan 9.2.2017 osana maakuntauudistusta.

Samalla ministerityöryhmä linjasi uutta valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevan lain jatkovalmistelua.

Tiedote

Lakiluonnokset 22.12.2016

Lakiluonnokset maakunta- ja sote-järjestämisuudistuksesta julkaistiin päivitettynä 22.12.2016. Sote- ja maakuntauudistuksen tärkeimmät lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki. Lisäksi esitykseen sisältyy muutoksia mm. verotusta, henkilöstöä ja vaaleja koskeviin lakeihin.

Lakiluonnokset

VM-akatemia maakuntauudistuksesta

Valtiovarainministeriö järjesti toimittajille 11. marraskuuta taustatilaisuuden maakuntauudistuksesta. Tilaisuuden esitykset.

Kaaviokuva valmisteluorganisaatiosta

Maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatiosta tehty kaaviokuva on päivitetty. Kuvan tarkoitus on auttaa valmistelun kokonaiskuvan hahmottamista.
 

Pelastustoimen tehtävät siirtyvät maakunnille

Pelastustoimen uudistuksen on tarkoitus edetä yhtä aikaa sote- ja maakuntauudistuksen kanssa niin, että tehtävät siirtyisivät kunnilta maakunnille vuoden 2019 alusta. Lue lisää.

 

Henkilöstösiirrot valtiolta valmisteluryhmä

Puheenjohtaja Kimmo Puolitaival vlogi muutoksen johtamisesta ja henkilöstöpolitiikan periaatteista, 27.9. pidetty kokous.

Maakuntauudistuksessa valtion henkilöstön osalta noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatetta. Tiedote  24.8. ja esitysmateriaali