Maakuntatieto-ohjelma 

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019. Maakuntatieto-ohjelma ajetaan osana maakunta- ja sote-uudistusta hallitusti alas 30.6.2019 mennessä. Saat tietoa hankkeesta alasajon aikana ja sen jälkeen ohjelman hankesivuilta.

Valtiovarainministeriön maakuntatieto-ohjelmassa ohjataan ja koordinoidaan eri viranomaisten tiedolla johtamisen ja tiedonhallinnan kehittämishankkeita osana maakunta- ja sote-uudistusta. Ohjelmassa rakennetaan perusteet maakuntien julkisen hallinnon tiedolla johtamiselle ja sitä tukevalle tiedonhallinnalle.  

Maakuntatieto-ohjelman tavoitteet 

Ohjelmassa pyritään kehittämään tiedonkulkua ja tiedon saatavuutta parantavia ratkaisuja. Tavoitteena on luoda yhteensopivat tiedonhallintamenetelmät julkisen hallinnon eri sektorien välille. Tiedonhankintaa tehostamalla vältetään turhaa päällekkäistä työtä, vähennetään tiedonhankintaan kuluvaa aikaa ja säästetään muitakin resursseja.

Tavoitteena on siis tehdä tiedonhallinnasta ja tietojen hyödyntämisestä kustannustehokkaampaa ja saattaa tieto kaikkien toimijoiden käyttöön riippumatta siitä, minkä viranomaisen hallussa tiedot ovat.  

Ohjelmalla varmistetaan myös, että sen koordinoimat hankkeet saavuttavat tavoitteet, jotka yhteiselle tiedonhallinnalle on asetettu hallitusohjelmassa.  

Maakuntatieto-ohjelman tehtävät 

Maakuntatieto-ohjelman keskeisinä tehtävinä on 

  • ohjata ja yhteensovittaa ohjelmaan sisältyviä kehittämishankkeita sekä koordinoida eri viranomaisten tiedolla johtamisen sekä tiedonhallinnan kehittämishankkeita osana maakunta- ja sote -uudistuksen toimeenpanoa 
  • kuvata maakuntia koskeva julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri sekä tukea ja yhteensovittaa eri viranomaisten tietoarkkitehtuurien kehittämistä 
  • valmistella ohjelman toimeenpanoon liittyvät päätösesitykset maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmälle, virkamiesjohtoryhmälle sekä asianomaisille ministeriöille ja viranomaisille sekä tarvittaessa valtioneuvostolle 
  • tuottaa tarvittavia selvityksiä yhteisen tavoitetilan muodostamiseksi sekä viestiä sidosryhmille. 

Maakuntatieto-ohjelman lähtökohtana ovat maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelmassa (15.5.2017) esitetyt ohjelman toteutukseen liittyvät tavoitteet ja reunaehdot. 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jani Heikkinen, puh. 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi