FI SV EN

Maakunnan liikelaitos

 

Maakunnan liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, muita sille erikseen säädettyjä palveluja ja maakunnan osoittamia tehtäviä. Maakunta voi perustaa yhden tai useampia liikelaitoksia.

Maakunnan liikelaitoksella voi olla useita palveluyksiköitä. Näitä ovat esimerkiksi sote-keskukset, perhekeskukset, sairaalat ja vanhusten palvelujen yksiköt.

Liikelaitos vastaa tuottamisvastuullaan olevien palvelujen sisältämästä julkisen vallan käyttämisestä. Se tarkoittaa, että liikelaitoksen viranhaltijat voivat esimerkiksi tehdä asiakkaan asiassa viranomaispäätöksiä. 

Liikelaitoksen tehtävänä on myös antaa maakunnalle asiantuntija-apua maakunnalle kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Maakunnan liikelaitoksen tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Maakuntavaltuusto päättää yhden tai useamman liikelaitoksen perustamisesta maakuntaan. Valtuusto päättää mm. liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, palvelujärjestelmän yhteensovittamisesta, muista palvelujen tuotannon edellytyksistä ja velvoitteista sekä liikelaitoksen investointisuunnitelmasta.

Maakunnan liikelaitoksen palvelut

 

Lisätietoja

johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, p. 0295 163 382
hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, STM, p. 0295 163 383 
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338