Ohjeistus uudistuksen päättymisen liittyen

Valtiovarainministeriö on antanut 20.3.2019 maakuntien liitoille ohjeen maakuntien esivalmisteluun ja ICT-valmisteluun myönnetyn valtionavustuksen käytöstä. Ohje on annettu valtionapuviranomaisena. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 22.3.2019 maakuntien liitoille ja Seinäjoen kaupungille ohjeen sote-koordinaattorien palkkaamiseen myönnetyn valtionavustuksen käytöstä. Ohje on annettu valtionapuviranomaisena. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 28.3.2019 valinnanvapauspilottien hakijoille tiedon siitä, että pilotointia koskevat hakemukset raukeavat. Valinnanvapauspilottien toteuttamista ei aloiteta, koska valinnanvapauslakiesitystä ei hyväksytty eduskunnassa osana maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntöä.

Valtiovarainministeriö on antanut 29.3.2019 ohjeen maakuntauudistuksen ICT-valmisteluavustuksen käytön raportoinnista 8.3.2019 jälkeen

Valtiovarainministeriö on antanut 29.3.2019 suosituksen maakunta- ja sote-uudistuksessa syntyneiden tietoaineistojen arkistointiin.

Kansallisarkisto on antanut 31.5.2019 suosituksen maakuntavalmisteluorganisaatioiden arkistojen käsittelystä