Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus

Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus kuuluvat maakuntien tehtäviin. Maakunta määrittää maakuntastrategiassa pitkän aikavälin kehittämistavoitteensa aluerakenteelleen ja alueidenkäytölle.

Maakunta laatii ja hyväksyy maakuntakaavan. Siinä esitetään maakunnan alueiden käytön sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita, joiden merkitys on valtakunnallinen tai maakunnallinen. Maakuntakaavoituksella on tärkeitä kytkentöjä erityisesti liikenteen suunnitteluun, aluekehittämiseen, luonnonsuojelun edistämiseen, kulttuuriympäristöjen hoitoon sekä vesien- ja merenhoidon tehtäviin.   

Maakuntakaavassa käsitellään ja sovitetaan yhteen alueidenkäytön tarpeita, jotka koskevat muun muassa taajama- ja palvelurakennetta, liikenneyhteyksiä ja energiaverkkoa, luonnonvarojen hyödyntämistä sekä kulttuuri- ja luonnonarvojen säilymistä. Maakunta valmistelee kaavan yhteistyössä alueensa kuntien ja muiden viranomaisten kanssa sekä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien, myös ministeriöiden kanssa. Hyväksytty maakuntakaava on ohjeena kuntien kaavoitukselle.